Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så vill Trafikverket stärka Sveriges landsbygd

Trafikverket lägger fram förslag på åtgärder för ca 400 miljoner kronor per år för att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd. Nu påbörjar vi arbetet med de åtgärder som föreslås genomföras år 2016.

Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även underhållsåtgärder på vägar i landsbygd redovisats.

Uppdraget avser åren 2016-2019 och har genomförts i samråd med berörda externa företrädare såsom planupprättare, regionala kollektivtrafikmyndigheter, branschorganisationer och tågoperatörer.

Satsningen avser 2016-2019 och fördelas såhär:

 • Kollektivtrafik (såväl väg- som järnvägstrafik)
  År 2016: 199 miljoner kronor
  År 2017-2019: 209-230 miljoner kronor per år
  Trafikverkets förslag innehåller bland annat hållplatsåtgärder, optimering av signalsystem samt åtgärder för att möjliggöra samtidig infart.
 • Järnvägsunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019.
  Trafikverkets förslag innehåller framför allt åtgärder för trädsäkring och växelbyten.
 • Vägunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019.
  Vägunderhållet fokuserar på åtgärder för bärighet och tjälsäkring, men ingår inte i detta regeringsuppdrag. Trafikverket har dock valt att samordna detta arbete med de andra nämnda satsningarna.

Åtgärderna har prioriterats med hänsyn till:

 • geografiska spridningen över landet
 • åtgärdernas genomförbarhet
 • överensstämmelse med uppdragets syfte.

Trafikverket påbörjar nu arbetet med de åtgärder som föreslås genomföras år 2016. De åtgärdsförslag som presenteras för åren 2017 – 2019 ska ses som ett förslag, som kan genomföras om de angivna ekonomiska ramarna beslutas av regeringen.