Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Säkerhet och hållbarhet i fokus på resultatkonferens

Minskningen av antalet döda har planat ut och det är dags att lägga i en extra växel i arbetet med nollvisionen. Det var ett av budskapen vid Trafikverkets resultatkonferens. Kopplingen mellan trafiksäkerhet och hållbar utveckling var också en röd tråd.

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från nollvisionen ─ ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Ett etappmål är att antalet omkomna ska halveras till 2020 jämfört med 2007, vilket motsvarar högst 220 dödade i trafiken. Vid årets resultatkonferens den 27 april redovisade Trafikverket det gångna årets utveckling, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen. Över 200 personer deltog, från myndigheter, företag och organisationer.

Budskapet för dagen var tydligt, arbetet med den svenska nollvisionen har varit framgångsrikt men mycket arbete återstår för att etappmålet ska kunna nås. Minskningen av antalet dödade i trafiken har planat ut.

Nysatsning för nollvisionen

Infrastrukturminister Anna Johansson var en av inledningstalarna. Hon berättade bland annat om den nysatsning på trafiksäkerhetsarbetet som regeringen initierade tidigare i vår.

─ Vi har hållit på med nollvisionen sedan 1997 och jag tror det behövs nystartspunkter på vägen, annars finns en risk att det blir lite slentrian. Att göra en avstämning om vad vi har uppnått, hur vi ligger till i förhållande till målet, om det finns områden vi inte riktigt täcker in och om det finns utveckling i samhället som gör att vi behöver tänka om.

Ylva Berg från Näringsdepartementet på resultatkonferensen.

Näringsdepartementet arbetar med att ta reda på vilka åtgärder som kan sätta fart på utvecklingen. Ylva Berg och Lena Kling från departementet berättade att de precis avslutat en inledande kartläggning och samlat inspel från olika aktörer. Deltagarna vid konferensen fick genom eftermiddagens gruppdiskussioner ett extra tillfälle att lämna synpunkter och förslag inför det fortsatt arbetet med strategin. Ett utkast på nysatsningen planeras vara klart den 1 juni.

Fler viktiga insatsområden

Siffrorna för 2015 visar en minskning av antalet döda bland fotgängare och cyklister men inte bland bilister. Hastighetsefterlevnad är ett av de viktigaste insatsområdena för att minska antalet dödsolyckor i bil. ATK, trafiksäkerhetskameror är en viktig del i detta arbete och Lena Erixon berättade att Trafikverket har en plan för fortsatt utbyggnad av ATK-systemet. Alkohol och droger lyftes också fram som ett område som kräver mer arbete.

Av de som skadas allvarligt i trafiken är en stor andel cyklister. Att förebygga olyckor som drabbar oskyddade trafikanter, det vill säga de som inte färdas i bil, är därmed en nyckel till att få ner antalet allvarligt skadade. Näringsdepartementet arbetar med en ny cykelstrategi, för att öka cyklingen och göra den säkrare.

Trafiksäkerhet och hållbarhet

Trafiksäkerhetsarbetet koppling till hållbar utveckling och stadsplanering var något av en röd tråd under dagen. Anna Johansson, Lena Erixon och Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren var alla inne på samma spår.

─ Det är viktigt att se trafiksäkerheten som en del av ett framtida hållbart transportsystem. Därför blir åtgärder för cykel väldigt viktigt, så att vi inte får konflikter mellan de här målen. Vi vill stimulera till ett ökat cyklande, det vore väldigt olyckligt om det i sin tur drar på sig fler olyckor, sa Lena Erixon.

Även John Holmberg, professor vid Chalmers, talade om hur hållbar utveckling och trafiksäkerhet går hand i hand. Han nämnde bland annat borgmästaren i Colombias huvudstad Bogotá som radikalt förändrade trafikmiljön i staden till förmån för kollektivresor och oskyddade trafikanter.

─ Han sa aldrig ett ord om miljö, han pratade bara om rättvisa och jämlikhet. Varför ska de fattiga riskera livet? Men på köpet fick han trafiksäkerhet och bättre klimat.

Tekniken gör skillnad

Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, avslutade dagen och gjorde då ett tillägg som handlade om den snabba utvecklingen på området självkörande bilar. En utveckling som inom en ganska snar framtid kan ha effekt på trafiksäkerhetsarbetet.

─ Vi kommer inte framåt om vi bara gör "more of the same". Håller prognoserna för självkörande bilar får vi det renare, säkrare och frigör yta för något av det vi pratat om i dag, oskyddade trafikanter.