Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer kliver på ett tåg som står vid en perrong.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Störningar på järnväg minskar med nya metoder för felsökning

Med hjälp av ny teknik kan fel på järnvägen upptäckas tidigare, och åtgärdas innan de orsakar problem. Målet är att minska störningar, öka punktligheten och förbättra trafikinformationen.

I tågen finns sensorer som normalt används för att hitta fel på tågen. Projektet går ut på att använda dessa sensorer för att också identifiera fel på järnvägen, och åtgärda dem innan störningar uppstår. Nästan en femtedel av alla förseningstimmar orsakas av fel i järnvägsanläggningen. Kan felen upptäckas tidigt och åtgärdas innan problem uppstår, kan punktligheten öka. Den nya tekniken har testats på 22 tåg från Tågkompaniet som kör för Tåg i Bergslagen. Projektet startade under 2015 och har nu pågått cirka ett år. I ett första steg har fokus legat på att identifiera fel i kontaktledningar.

Vid flera tillfällen har fel kunnat upptäckas som inte hade upptäckts med traditionella mätmetoder. Fordon som passerade kände av fel i anläggningen och rapporterade att skadan var på väg att förvärras, vilket medfört att man kunnat förhindra nedrivning av kontaktledningar.

– Vi har kunnat upptäcka saker som traditionella mätvagnar inte kan se, till exempel nedhäng och veck på kontaktledningen när den belastas av fordon i trafik, säger projektledare Peter Melander.

Projektet kallas för Uppsamt och är ett samarbete mellan Trafikverket, tågoperatören Svenska Tågkompaniet, underhållsentreprenören Euromaint och Outflight.

– Vi har alla ett gemensamt intresse att minska störningarna och öka punktligheten, säger Göran Erskérs, som är Trafikverkets ansvariga i projektet.

Den andra delen i projektet handlar om att få ut information från trafikledningen till resenärerna. All personal ombord på tågen har en särskild app till sina smarta telefoner, som ger senaste information om förseningar och andra störningar.

– Förhoppningsvis ska det ge personalen bättre möjligheter att ge resenärerna snabbare och mer korrekt trafikinformation, säger Göran Erskérs.

Projektet kommer under 2016 att ta nästa steg. Det är en del av Trafikverkets strategi för digitalisering av järnvägstransporter, och utbildning av personal i användningen av konceptet kommer att genomföras. Projektet kommer också att omfatta fler aktörer i järnvägsbranschen.

– Vi siktar på att projektet i slutändan ska omfatta alla tågoperatörer, och därmed bidra till bättre punktlighet i hela landet, säger Göran Erskérs.