Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sverige och Japan förnyar samarbete inom järnvägssektorn

På onsdagen den 13 april förnyades samförståndsavtalet mellan Sverige och den Japanska järnvägsbyrån. För Trafikverkets del innebär det fortsatta möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter kring järnvägsunderhåll, trafikledning och stationsfrågor.

På onsdagen den 13 april förnyades samförståndsavtalet mellan Sverige och den Japanska järnvägsbyrån på MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism). För Trafikverkets del innebär det fortsatta möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter kring järnvägsunderhåll, trafikledning och stationsfrågor. Men främst kommer samarbetet att handla om höghastighetståg.

– Vi gör en fortsättning på det avtal vi redan har med Japan, men med viss förändring av inriktning. Det kommer att bli tydligare att det främst handlar om höghastighetsjärnväg, säger Pär Färnlöf, som projektleder samarbetet för Trafikverkets räkning.

Japan har haft höghastighetsbanor sedan 1964. De har skaffat sig gedigen erfarenhet och kunskap, som Sverige nu får förmånen att ta del av.

– De är pionjärer inom höghastighetsbanor. Vi vill bland annat lära oss hur deras underhållsstrategier fungerar. I Japan finns det inget avhjälpande underhåll, i princip allt klaras av med förebyggande underhåll. De har även en väldigt hög standardiseringsgrad på komponenterna i sina system. Det här är värdefull kunskap för Trafikverket, säger Pär Färnlöf.

För Japans del kan utbytet vara ett sätt att stärka sin roll som aktör på den europeiska marknaden. En annan fråga som de är nyfikna på är hur man upphandlar trafik för banor med låg lönsamhet. Japan och Sverige har liknande förutsättningar vad gäller klimat- och markförhållanden, och därför kan båda länderna lära av varandra när det gäller banunderhåll, speciellt vintertid.

Fakta

Syftet med samarbetet är kunskapsutbyte inom järnvägssektorn. Projektet har huvudsakligen drivits av Trafikverket i samarbete med Trafikanalys, SJ, KTH, Jernhusen och Luleå Tekniska Universitet. Samarbetet har bland annat genererat en komparativ studie genomförd av Trafikanalys om järnvägens organisation, lagstiftning och trafiklösningar i Japan respektive Sverige, en rapport om Japans underhåll under vintertid vilket lett till att ett japanskt system för att röja snöväxlar har installerats och testats i Stockholmsområdet. Inom samarbetet har även förekommit ett personalutbyte mellan japanska ministeriets järnvägsbyrå och Trafikverket.