Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokförarens utsikt. Fotograf Michael Erhardsson
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillsammans förbättrar vi järnvägen

En väl fungerande järnvägsanläggning där vi tillsammans identifierar och åtgärdar fel och brister i tid är ett gemensamt mål för Trafikverket och övriga aktörer i branschen. För att ta oss mot målet deltar Trafikverket i flera samverkansprojekt och forum.

Lokförarna är oerhört viktiga eftersom de dagligen finns ute i järnvägsanläggningen. De är våra ögon ute i spåren.

Om en lokförare upptäcker ett säkerhetsfarligt fel ska detta omedelbart rapporteras in i en databas. Som ett komplement till denna felrapportering genomförde Trafikverket i slutet av 2015 även en NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) för att få in lokförarnas åsikter om underhållet på järnvägen. Lokförarna fick svara på frågor om händelser de varit med om under senaste månaden och även bedöma hur allvarliga och frekventa olika problem är.

Problemområden identifierade

Resultatet av undersökningen pekade ut ett antal återkommande problemområden med ett samlat NKI på 62 procent.

Utifrån resultatet har sju problemområden identifierats:

  • Ljussignaler
  • Spårläge
  • Vegetation
  • Spårväxlar
  • Kontaktledningar
  • Balis
  • Stängsel

Ett antal förbättringsaktiviteter har tagits fram för respektive område.

Joakim Olsson, avdelningschef på Trafikverket, ansvarar för undersökningen och kommenterar resultatet så här:

– Dialogen med våra kunder är väldigt viktig och att mäta lokförares nöjdhet på det här sättet är precis så som vi systematiskt vill jobba. Resultatet ska förbättras och jag hoppas se framsteg redan till nästa år.

Daniel Raftö, ansvarig på SJ AB, kommenterar undersökningen så här:

– SJ arbetar tillsammans med Trafikverket i många forum, viktigare än någonsin är att vi dessutom drar nytta av allas perspektiv från ledningsnivå till operationen. Att skicka in spaningar direkt från driften, och sedan arbeta vidare med dessa, kan vara ett mycket effektiv sätt att uppnå denna nytta.

En ny NKI-undersökning riktad mot lokförare planeras under 2017. Parallellt driver Trafikverket ett projekt för att underlätta lokförarnas inrapportering av fel och därmed öka inrapporteringsgraden.