Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets årsredovisning 2015

Nu är Trafikverkets årsredovisning 2015 klar. Den redovisar utvecklingen under året och speglar vår långsiktiga planering för ett robust och hållbart transportsystem.

Rapporten sammanställer vad vi har åstadkommit med tilldelade resurser, samt redogör för transportsystemets tillstånd vad gäller punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa.

Nedan följer ett urval från årets resultat, hela Trafikverkets årsredovisning 2015.

Säkerhet och nollvisionen

Nollvisionen är grunden för Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete och går ut på att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Målet för vägtrafiken är att antalet dödade ska halveras mellan 2007 och 2020. Utvecklingen under 2015 har för vägtrafiken gått i den riktningen. Inom järnvägstrafiken finns samma mål om en halvering av antalet dödade och skadade. Utvecklingen där är tyvärr inte lika positiv. Självmord medför fortfarande alltför många dödsfall i järnvägstrafiken, och det som Trafikverket gjort för att motverka utvecklingen har hittills inte gett resultat. Här krävs krafttag för att bryta utvecklingen.

Stora infrastrukturprojekt genomförda

Under året har flera stora infrastrukturprojekt avslutats och öppnats för trafik. I juli invigdes den sista delen av motorvägsbygget genom Bohuslän och nu har hela sträckan mellan Köpenhamn och Oslo motorvägsstandard.

Ett annat stort och komplicerat projekt, som öppnades för trafik i december, är järnvägstunnlarna genom Hallandsås. Stora tekniska och miljömässiga problem har kantat projektets historia, men nu är tunneln färdigställd och invigd.

Trafikverket driver också flera projekt som är inriktade på innovativ teknik. Projekt elvägar, som vi driver tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, var den största innovationsupphandlingen i Europa under 2015.

Underhåll för 19 miljarder

Under 2015 genomfördes underhåll för nästan 19 miljarder kronor, vilket är i nivå med föregående år. Järnvägssystemets förutsättningar är sämre än vägsystemets, och en orsak är att anläggningen är ålderstigen och har ett uppdämt behov av upprustning. Vi lägger större vikt vid förebyggande underhåll, så att resultatet ska bli ett robustare system med lägre behov av avhjälpande underhåll till följd av infrastrukturfel. Detta minskar de störningar i trafiken som medför stora samhällskostnader.