Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete uppmärksammas internationellt

Sveriges trafiksäkerhetsarbete uppmärksammas i FN. I Matts-Åke Belins tal i FN lyfte han fram Nollvisionen och Sveriges goda erfarenheter av systematiskt trafiksäkerhetsarbete i samverkan med andra aktörer.

Den 15 april antog FNs generalförsamling trafiksäkerhetsresolutionen "improving global road safety". Resolutionen har tagits fram av Ryssland och stöds av Sverige och EU med flera länder och stödjer arbetet med FNs hållbarhetsmål. Trafikskador är ett stort globalt folkhälsoproblem och i trafiksäkerhetsresolution lyfter FNs generalförsamling fram behovet av att olika internationella organisationer och medlemsstaterna intensifiera sitt arbete.

Sverige, genom Matts-Åke Belin på Trafikverket, lyfte i ett tal fram Nollvisionen och Sveriges goda erfarenheter av att systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Särskilt pekade Matts-Åke Belin på behovet av ett systemperspektiv där många olika aktörer är med och bidrar och att arbetet, för att på sikt skapa ett säkert vägtransportsystem, måste kompletteras med kortsiktiga trafiksäkerhetsmål och mätbara indikatorer.