Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt god punktlighet för tågtrafiken i april

Månadsresultatet för persontågen under april 2016 är det bästa månadsresultatet sedan april 2014, månadsresultatet för godstågen under april 2016 är det bästa månadsresultatet sedan november 2015.

Punktligheten för april blev 91,8 procent för persontågen och 79,3 procent för godstågen. Punktligheten i april jämfört med mars förbättrades med 0,9 procentenheter för persontågen och med 2,8 procentenheter för godstågen. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 1,6 procentenheter för persontågen och med 0,4 procentenheter för godstågen.

– Vi har inte haft några stora incidenter eller större arbeten på järnvägen, vilket leder till att punktligheten blir väldigt bra. Så brukar det vara i April och det syns i statistiken, säger Tommy Jonsson, ordförande i branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid.

Gränskontrollerna fortsätter att påverka punktligheten

Den händelse som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under april har varit de utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015. Under månaden drabbades cirka 1800 persontåg av förseningar vid dessa kontroller, cirka 300 av dessa tåg blev så pass försenade att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för persontågen i april med -0,4 procentenheter.

Nämnas i detta sammanhang kan vara att anpassningar av den tågtrafik som går över Öresundsbron har gjorts, och görs kontinuerligt i samarbete mellan Skånetrafiken, SJ och Trafikverket, för att i möjligaste mån minimera tågförseningarna.

Andra händelser som påverkat punktligheten

Under april har också en del andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas:

  • Banarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm-Lund.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde-Falköping.
  • Banarbeten med Citybanan på sträckan Karlberg-Solna.
  • Skadade växlar vid Lerum påverkade tågtrafiken 18-21 april.
  • Växelfel vid Malmsjö mellan Södertälje syd och Flemingsberg 14-15 april.