Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fullt med folk på övergångsstället framför Göteborg Central.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samarbete över gränserna för bättre trafik Oslo-Göteborg

Trafikverket och norska Jernbaneverkets rapport ”Oslo-Göteborg – utveckling av järnvägen i korridoren” är resultatet av ett ovanligt utredningsarbete.

På uppdrag av den norska regeringen har Sverige och Norge för första gången tittat på den gränsöverskridande sträckningen Oslo–Göteborg med gemensamma ögon, för att tillsammans komma fram till vilka åtgärder som bäst ökar den befintliga banans kapacitet.

– Rapporten är ett bra underlag för ett fortsatt gränsöverskridande utvecklingssamarbete av järnvägen mellan Sverige och Norge, säger norska Jernbaneverkets regiondirektör Sjur Helseth.

Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur sträckans utbud och kapacitet kan förbättras och bli mer konkurrenskraftig. Man har tittat både på gods- och persontrafik, men fokuserat på att presentera lösningar möjliga på kort sikt för godstrafiken.

Längre mötesspår

Bland åtgärder som på kort sikt kan leda till en förbättring för godstrafiken nämner rapporten nya och förlängda mötesspår samt trimnings- och underhållsåtgärder.

För ytterligare förbättringar, som även skulle innebära kortare restid för persontrafiken, konstaterar utredningsgruppen att en utbyggnad till dubbelspår på sträckan är nödvändig.

Vilka av de föreslagna åtgärderna som ger bäst effekt är dock osäkert. Det beror bland annat på den framtida marknaden för gods- och persontrafiken. Utredningsgruppen är enig om att detta i framtiden behöver utredas gemensamt.

Viktigt att se sträckan som en helhet

Rapporten lämnas nu över till departementen och utredningsgruppen hoppas att deras rekommendationer om fortsatt gemensam utredning kring sträckans marknadspotential och de åtgärder som behöver göras blir verklighet.

– Samarbetet med norska Jernbaneverket har varit mycket bra, säger Håkan Persson, chef för enhet Strategisk planering på Trafikverket. Det är viktigt att vi i framtiden ser sträckan som en helhet där båda länderna gemensamt arbetar för utvecklingen.