Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

473 miljoner fördelas i stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Den andra ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad. Det kom in 27 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 19 kommuner.

De kommuner som beviljats stöd i denna omgång är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

– I denna omgång har vi beslutat om nästan en halv miljard kronor, säger avdelningschef Lennart Kalander. Åtgärderna det handlar om är bland annat bussgator och busskörfält, attraktiva knutpunkter, spårväg samt det som kallas Bus Rapid Transit.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik.

I vårens ansökningsomgång har Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Vinnova bidragit aktivt i utvärderingen av ansökningarna. Samrådsmyndighetenas synpunkter har varit mycket viktiga inför Trafikverkets beslut om stöd.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer. Dessa omfattar bland annat planer för bostadsbyggande, gång och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal, parkeringsavgifter.

Åtgärderna och motprestationerna kommer att följas upp bland annat med avseende på effekter på resande och resandefördelning, kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta.

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor under perioden 2015-2018. I den andra ansökningsomgången uppgick stödet till 473 miljoner kronor. Det betyder att tillsammans med höstens ansökningsomgång har nu Trafikverket beviljat stöd för totalt 1 miljard kronor under 2015 och 2016. Trafikverket planerar att genomföra en ny ansökningsomgång med start den 22 augusti 2016. Ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt på hemsidan från det datumet.

En närmare beskrivning av vilka kommuner och åtgärder som beslutats ge stöd i denna omgång och de motprestationer som förväntas finns på Trafikverkets webbplats. Se relaterade länkar.