Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil vid landsväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra scenarier för minskade utsläpp av växthusgaser

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Uppdraget gäller en minskning av utsläppen med 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. I den rapport som överlämnats till regeringen den 30 juni presenterar Trafikverket fyra olika scenarier.

I alla fyra scenarier antas en kraftig energieffektivisering och elektrifiering av framför allt personbilar och lastbilar. Alla scenarier innehåller också, i enlighet med det tidigare inlämnade inriktningsunderlaget för kommande nationell transportplan år 2018-2029, satsningar på kollektivtrafik, cykel, gång samt en effektivisering av godstransporterna. Alla scenarier är möjliga och har för- och nackdelar av olika karaktär.

Trafikverket konstaterar att det går att minska utsläppen till både 60 och 80 procent med en kombination av styrmedel och åtgärder. Vägtrafiken dominerar utsläppen av växthusgaser, och är därmed central när det gäller åtgärder för att minska utsläppen. Det krävs att styrmedel införs för att åstadkomma dessa åtgärder. De är kombinationer av energieffektivisering och elektrifiering, ökad andel biodrivmedel, samhällsplanering och infrastrukturinvesteringar samt minskat resande med bil och transporter med lastbil.

Rapporten hittar du på sidan Inriktningsunderlag för 2018-2029
Inriktningsunderlag för 2018-2029
Rapport