Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klart med fortsatt nattågstrafik till övre Norrland

Trafikverket har i dag beslutat att förlänga avtalet om nattåg till och från övre Norrland med två år.

– Vi är nöjda med samarbetet med regionala aktörer och SJ, som har resulterat i en positiv resandeutveckling, säger Anna Fällbom, chef Transportsystem och utredningar på Trafikverket.

Beslutet omfattar en fortsättning av nuvarande upplägg med två nattåg per dygn i vardera riktningen mellan Stockholm och övre Norrland. Nuvarande avtal, som sträcker sig mellan 2013-2018, förlängs till och med december 2020. Inför förlängningen ska ett nytt avtal ingås med SJ.

Inför upphandlingen av nuvarande avtal initierade Trafikverket en samverkansgrupp med regionala aktörer. Syftet var att utveckla trafiken och verka för att resandet med tågen ökar. Efter en nedgång under 2013 och 2014 har resandet ökat under 2015 och 2016. 2016 uppgick antalet resande till 490 000 per år, vilket är den högsta nivån sedan 2010.

– Med dagens beslut får nattågstrafiken god kontinuitet och vi får möjlighet att följa utvecklingen ytterligare inför framtiden, säger Anna Fällbom.

Bakgrund

Trafikverket har i uppdrag att i hela landet avhjälpa tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektiva persontrafiken, det vill säga persontrafik mellan regioner, där sådan inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Det sker genom så kallade trafikavtal för flyg, båt, buss och tåg, där nattågen till övre Norrland utgör en del.

Trafikverket prioriterar avtalen utifrån avtalets effekt på tillgängligheten, med hänsyn taget till kostnaden. Inför beslut om en upphandling genomför Trafikverket en utredning av hur väl trafiken kan bidra till att förbättra tillgängligheten.