Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya hastighetsgränser på väg

Under november och december skyltar Trafikverket om vägsträckor i 17 län. Anledningen är att vi anpassar hastigheterna efter vägarnas säkerhetsstandard. Samtliga ändringar under hösten 2016 innebär en sänkning från 90 till 80 kilometer i timmen.

Sedan 2004 har Trafikverket drivit hastighetsöversyner i olika etapper, för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. På vissa vägar kan vi höja hastighetsgränsen; andra vägar får sänkt hastighetsgräns. Första omskyltningen sker 2016-2017. Senare omskyltningar planeras år 2019 och 2023.

  • På vägar utan mitträcke kommer hastigheten att sänkas till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon per årsmedeldygn. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om.
  • På mötesfria vägar med mitträcke kommer hastigheten att höjas från 90 till 100 km/tim. Fram till år 2025 kommer cirka 120 mil väg att få höjd hastighet eftersom vi bygger om och höjer säkerhetsstandarden.

Restiden påverkas marginellt

Restiden påverkas marginellt av sänkningen från 90 till 80 men körningen blir säkrare. Kör du i 80 km/tim i stället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil.

Det är framförallt personbilstrafiken som påverkas av hastighetssänkningen. En sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim på en sträcka av tio mil innebär att restiden förlängs med maximalt åtta minuter och 20 sekunder. Vid högtrafik, när mycket av arbetspendlingen sker, är tidsförlusten betydligt lägre än så.

Lastbilstrafikens körtider påverkas marginellt av hastighetssänkningen eftersom denna trafik får köra i maximalt 80 km/tim på så kallade tvåfältsvägar. Vår ambition är dessutom att hitta trimningsåtgärder utmed dessa sträckor som gör att man kan minimera tidsförlusterna.

Rätt hastighet på väg räddar liv

Om alla håller hastighetsgränserna kan nära 80 liv räddas varje år.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter, säger Mikael Klingstedt, Trafikverkets samordnare av hastighetsöversynen. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. På sikt ska en väg generellt sett vara mötesfri för att Trafikverket ska sätta en högre hastighet än 80 km/tim.

Om man kör 90 km/tim i stället för 80 är risken att omkomma 70 procent högre vid en krock. En krock i 90 motsvarar ett fall från tionde våningen. Att lätta på gasen ger även lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Fakta

En sänkning från 90 till 80 km/tim innebär 50 sekunder längre restid per mil. Om du har fem mils resväg innebär det fyra minuter och 10 sekunder längre restid.

Totala effekter av åtgärder år 2014–2025

Beräknade effekter av ändrade hastighetsgränser samt om- och nybyggnad av vägar 2014–2025 (den totala effekten uppstår efter att alla åtgärder är klara):

  • Effekten av omskyltning samt om- och nybyggnad av vägar ger tillsammans cirka 16 sparade liv per år under planperioden 2014-2025.
  • Antalet restimmar beräknas totalt sett minska med cirka sju miljoner timmar per år. (De uppskattade restidsvinsterna är ojämnt fördelade över landet.)
  • Koldioxidutsläppen beräknas minska med 3000 ton per år.