Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skyltfonden stödjer idéer om trafiksäkerhet

Skyltfonden ger bidrag till idéer om förbättrad vägtrafiksäkerhet. 14 projekt delar på 3,4 miljoner kronor. Så gott som alla projekt den här gången gäller oskyddade trafikanter.

Skyltfonden delar ut medel till trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Vi vill förmedla till omvärlden att det här är ett område som prioriteras och som vi gärna ser fler initiativ inom.

– Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Just nu prioriteras anslag som är bra för oskyddade trafikanter eftersom vi inte varit lika framgångsrika att förebygga skador för dem jämfört med bilåkande. Skyltfonden skapar förutsättningar för att goda kreativa idéer kan få bäring till ny kunskap och smarta lösningar, säger Maria Krafft, direktör för trafiksäkerhet och hållbarhet på Trafikverket.

Bland vårens 14 projekt som beviljats bidrag, handlar många om de oskyddade trafikanterna. Det handlar både om kunskapsbyggande och om mer konkreta projekt. Ett av projekten ser till de grupper som temporärt arbetar ute i trafikmiljön och därmed också är mer utsatta för risker än andra.

Mer information om projekten och Skyltfonden

Beskrivningar av de projekt som beviljats pengar hittar du längre ned på denna sida. Där hittar du även mer information om Skyltfonden, till exempel om hur man ansöker om bidrag.

Skyltfonden

Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.

Skyltfonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober.

Skyltfonden kan även, med särskilt beslut, avsätta medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för trafiksäkerheten.