Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utredning av urspårning Frövi – Sällinge är klar

Den 2 december 2015 spårade sista vagnen på ett godståg ur på sträckan Frövi - Sällinge. Urspårningen orsakade omfattande skador på spåranläggning, godsvagn och stora störningar i järnvägstrafiken under december. Trafikverket har utrett händelsen.

En trasig växel orsakade urspårningen på sträckan Frövi – Sällinge, norr om Örebro, i december 2015. På grund av ett för stort glapp mellan växeltunga och stödräl i den trasiga växeln kunde vagnshjulet gå på fel sida av rälsen och spåra ur.

Vad hände?

Händelseförloppet var att godståget kom till Frövi driftplats och därefter fortsatte vidare på sträckan Frövi - Sällinge. När den sista vagnen passerade den trasiga växeln spårade vagnen ur och fortsatte urspårad i tio kilometer på sträckan.

Tåget var långt och tungt, men den sista vagnen var tom och gjorde därför inte något märkbart motstånd i urspårat läge. Efter ungefär tio kilometer försvann kontaktledningsspänningen och tåget bromsades till stopp. Under felsökningen upptäckte lokföraren att sista vagnen spårat ur.

Utredningen

Utredningen visar att det inte var något fel på tåget. Lokföraren på det drabbade tåget och efterföljande tåg agerade helt korrekt.

Vid besiktning har man gjort bedömningen att växeln skulle åtgärdas.
Felet var observerat och växeln skulle repareras. Det hann inte bli utfört före urspårningen.Utredningen pekar på att reparationen av växeln borde ha klassats som mer akut. Trafikverket ser över rutiner för klassning av åtgärder.

Åtgärder

Trafikverket ser över rutiner för prioritering av åtgärder vid säkerhetsbesiktning
Vi ser allvarligt på händelsen och kommer att gå till botten med att se över efterlevande av gällande regelverk och föreskrifter för klassning av åtgärder vid säkerhetsbesiktning.

Dessutom kommer vi att göra en grundlig genomgång av besiktningsmännens utbildning för att säkerställa att den överensstämmer med gällande regelverk. En analys av ett antal liknande växlar genomförs för att följa upp hur prioritering av åtgärder har klassificerats.