Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikläget i Södertälje – håll dig uppdaterad

Förbättringsarbeten vid omledningsvägen på E4/E20 vid Södertälje har bidragit till bättre flyt i trafiken. Men det kan fortfarande vara långa köer söderut. Håll dig uppdaterad på trafikläget innan du beger dig ut på vägarna.

Motorvägsbron vid Södertälje är avstängd för södergående trafik sedan en lastbilsolycka inträffade under midsommarhelgen. Trafikverket arbetar nu med att återställa och reparera bron och målet är att kunna öppna den igen för trafik i mitten av augusti.

Förbättringar för bättre framkomlighet

Under förra veckan gjordes så kallade trimningsåtgärder där vi breddade och förbättrade rampen över till Saltsjöbron samt utökade till två körfält där det högra körfältet går mot E4/Helsingborg och det vänstra mot E20/Göteborg. Vi kan se att det är fler som åker mot E4 än E20. Åtgärderna har förbättrat framkomligheten. Det passerar nu drygt 2000 fordon i timmen i södergående riktning mot de dryga 3000 fordon som normalt passerar då motorvägsbron är öppen för trafik.

Kan vara långa köer

Trots semestertider som innebär minskad trafik, är det dock fortfarande köer som varierar i längd över dygnet. Området är extremt störningskänsligt – det är en av Sveriges mest trafikerade vägar som nu har färre körfält än normalt och nedsatt hastighet. En olycka eller en bil som går sönder och blir stående orsakar långa köer på väldigt kort tid. I måndags varierade köerna mellan fem till sju kilometer mellan klockan 09.00 och 16.00. Och det tog 20 till 40 min att ta sig genom köerna. Vi har dock höjt beredskapen genom att ha en bärgningsbil placerad i området för att kunna hantera störningar snabbt. Var förberedd på längre restid och håll dig uppdaterad via radion, trafiken.nu, trafikverket.se.

Vägarbeten återupptas

Från och med måndagen den 11 juli återupptas de vägarbeten som varit stoppade på omledningsvägnätet på grund av broolyckan i Södertälje. Detta eftersom trafiken minskar under högsommarperioden. Arbetena är viktiga för att öka säkerheten och framkomligheten på vägarna.

Vägar där arbete återupptas är:

  • Väg 55 Strängnäs-Enköping
  • E18 Stockholm-Enköping
  • E20 mellan Strängnäs och Södertälje

Vi följer trafikflödena, fortsätter att ha extra bärgare och vägvakt kvar samt en extra färja vid Skanssundsleden.