Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna med mobil i handen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dagen då tågen nästan stannade

Den 1 juli 2016 slog mobiloperatörerna på sina mobila bredband, 3G/4G, i full omfattning utan att tågen stannade. Tack vare att alla parter samarbetade lösningsorienterat kunde problemet lösas.

Under 2011 fastställdes ett tillståndsvillkor som gav mobiloperatörerna rätten att från och med den 1 juli 2015 bygga ut och använda mobilt bredband, 3G/4G, i full omfattning. Enkelt uttryckt skulle då mobiloperatörernas kunder kunna surfa snabbare när de åkte tåg. Problemet var att järnvägens kommunikationssystem bedömdes störas om mobiloperatörerna gjorde detta.

Ingen trafik på järnvägen

Våren 2015 meddelade Trafikverket att tåg utan skydd mot störning inte kommer att få trafikera spåranläggningen om mobiloperatörerna slår på sina utrustningar.

– Vi kunde inte riskera kommunikationen mellan förare och tågledning, det hade kunnat få förödande konsekvenser. Samtidigt hade ju mobiloperatörerna faktiskt fått ett tillståndsbeslut 2011 och sedan dess investerat mycket pengar i utbyggnaden för att kunna erbjuda sina kunder en bättre tjänst, säger Jonas Lindh, förvaltningsledare inom IT för operativ telefoni och radio.

För att mobiloperatörerna skulle kunna öka hastigheten på ett säkert sätt behövde tågen först installera skyddsutrustning mot störande mobiltrafik i järnvägsfordonen. Ett hinder på vägen var dock att den utrustning som krävdes inte var tillåten enligt EU-lagstiftningen och därför inte heller tillgänglig på marknaden. Järnvägsoperatörerna bedömde också att det skulle bli en stor utgift, som inte var planerad eller budgeterad för en redan hårt pressad marknad.

– Det blev en svår fråga eftersom den inte haft vare sig stöd i regelverk eller samsyn från början, vi var ju alla överens om att vi i slutänden vill att alla ska kunna resa med säkra, uppkopplade tåg som har en förbättrad täckning, säger Mathias Persson, IT-direktör.

Därför gjordes en ändring i JNB, Järnvägsnätsbeskrivningen, som innebar att tåg utan skyddsutrustning inte fick trafikera järnvägen efter den 1 juli 2015. Det berörde i princip alla tåg i Sverige.

Överenskommelsen

I slutet av maj 2015 var överenskommelsen klar, en månad innan tågtrafiken riskerade att stanna. Den innebar att mobiloperatörerna avstod från att driftsätta sina system under ytterligare ett år och att Näringsdepartementet beslutade att finansiera utrustningen ombord med upp till 120 miljoner. Branschföreningen tågoperatörerna samt Sveriges kommuner och landsting lovade att installera skyddsutrustning innan den 1 juli 2016 i samtliga järnvägsfordon.

Nu har vi passerat dagen D, hur gick det?

– Trafikverket hade extra bevakning under juli månad för att säkerställa att allt fungerade när mobiloperatörerna slog på sina basstationer. Mobiloperatörernas driftsättning av 700 basstationer under juli har gått helt smärtfritt utan att vi upptäckt en enda störning i järnvägens kommunikationssystem. Järnvägsföretagen har varit duktiga med att installera skyddsutrustning och var klara i tid. Vidtagna åtgärder har fungerat som avsett, säger Jonas Lindh.

Läs mer om: Samexistens GMS-R 3G-4G