Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler väljer dubbfria vinterdäck

Andelen bilar med dubbdäck på vintern i Sverige fortsätter att minska och andelen dubbfria vinterdäck fortsätter att öka. Det visar den senaste av däckundersökningar som Trafikverket genomfört i samarbete med Däckbranschens Informationsråd.

Däckundersökningen 2016 genomfördes på cirka 11 000 slumpvis utvalda parkerade bilar, på 18 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Andelen dubbfria vinterdäck har ökat från 30,7 procent 2010 till 35,9 procent 2016 och det är stora regionala skillnader. Ökningen i andelen dubbfria vinterdäck är extra tydlig i Stockholm och Göteborg där det bedrivits information och på vissa gator införts ett förbud mot dubbdäck.

Vid årets mätning var andelen dubbdäck 63,5 procent, vilket är 4,8 procentenheter lägre än vid motsvarande mätning 2010.

– Dubbfria vinterdäck är ett bra alternativ på vintern, särskilt för dem som kör mycket i städer, där partiklar som skapas av dubbdäck kan vara ett hälsoproblem. Nu ser vi att dubbdäcksandelen minskar, framförallt i Stockholm och Göteborg. Där har det tillsammans med andra åtgärder, till exempel dammbindning, lett till att halterna är lägre och att vi klarade lagkraven (miljökvalitetsnormen) för partiklar år 2015. Men det krävs mer insatser för att vi ska nå och varaktigt klara luftkvalitetsmålen om frisk luft, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, som har ett övergripande ansvar för arbetet med de transportpolitiska målen.

Trenden för dubbfria däck.

 

 

Trend dubbdäck

 

Krav på vinterdäck

  • Krav på vinterdäck vid vinterväglag gäller för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton under perioden 1 december – 31 mars.
  • Vinterdäck kan vara antingen dubbfria eller dubbade.
  • Dubbdäck är bara tillåtet 1 oktober – 15 april, om det inte är vinterväglag.
  • De dubbfria vinterdäcken är tillverkade antingen för nordiska förhållanden eller för mellaneuropeiska förhållanden och har egenskaper anpassade för olika klimat.