Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild 1: Cykelhjälm som hänger på cykelstyre. Bild 2: Biltrafik, vajerräcke.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

5,3 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer

Skyltfonden ger bidrag till idéer om förbättrad vägtrafiksäkerhet. 16 projekt delar i höst på 5,3 miljoner kronor. Flera projekt gäller oskyddade trafikanter.

Två gånger per år delar Skyltfonden ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt. Fonden vill förmedla till omvärlden att det här är ett område som prioriteras och som de gärna ser fler initiativ inom. Ett annat område där initiativ välkomnas är hastighetsefterlevnad och då framför allt inom den organiserade trafiken.

– Skyltfonden skapar förutsättningar för att goda kreativa idéer kan få bäring till ny kunskap och smarta lösningar, säger Maria Krafft, direktör för trafiksäkerhet och hållbarhet på Trafikverket.

Bland de 16 projekt som får bidrag i höstens omgång handlar många om de oskyddade trafikanterna, som kunskapsbyggande och som mer konkreta projekt. Ett annat projekt tittar på hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken och ytterligare ett annat rör vilt som hamnat inom vägområdet mellan viltstängslen.

Projekten som får bidrag:

 • Viltslussen, Viltvägen AB, Västerås
 • Trygghet och säkerhet i trafiken för yrkesverksamma inom cykeldistribution, Koucky & Partners AB, Göteborg
 • Cykling på en högre nivå, Idesign Partners Sweden AB, Stockholm
 • Testmetod – Höft fortsättning, Stiftelsen Chalmers teknikpark, Göteborg
 • Var ska den förlåtande cykelbanebeläggningen placeras? Trivector Traffic AB, Lund
 • TRYKE, Anders Svernsjö, Jordbro
 • Självrapporterad livskvalitet efter trafikolyckor: En svensk registerbaserad studie – Karolinska institutet, Inst. för Folkhälsovetenskap, Stockholm
 • Framtagande av metod för att mäta den subjektiva upptäcktsrisken med avseende på rattfylleribrott, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
 • Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället, Magnus Andersson, Cajoma Consulting, Uppsala
 • Mätmetod för att ranka sulors halkegenskaper, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm
 • Kantsten, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm
 • Kommunernas drift och underhåll av gång- och cykelvägar och faktiskt skadeutfall, Trivector Traffic AB, Lund
 • Skademekanismer vid cykelolyckor som resulterat i frakturer, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för tillämpad mekanik, Göteborg
 • Influensområde för trafiksäkerhetskameror, Norconsult AB, Göteborg
 • Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
 • Olycks- och skadestatistik för användare av rollator, (el)rullstol eller elskoter i trafikmiljön, Stiftelsen Chalmers teknikpark, Göteborg

 

Fakta om Skyltfonden
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.