Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handslag för sociala krav
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Myndigheter behöver arbeta tillsammans för goda arbetsvillkor

Trafikverket har ständigt fokus på att leverantörer ska leva upp till de sociala krav vi ställer i kontrakt. Flera satsningar för att stärka uppföljningen av leverantörerna har nyligen genomförts eller är på gång - men hjälp behövs från andra myndigheter.

Som ett led till i det egna uppföljningsarbetet av de sociala kraven vill nu Trafikverket ha en utökad samverkan med andra myndigheter. Trots att insatserna är flera - vid sidan av den egna uppföljningsmodellen driver vi till exempel ett nationellt samarbete med anläggningsbranschen på området sociala krav, så krävs mer för att förebygga och upptäcka oegentligheter i Trafikverkets bygg- och underhållsuppdrag.

Seminarium belyste problematiken i stora infrastrukturprojekt

Trafikverket, med inköpsdirektör Katarina Norén, och ett flertal marknadsaktörer som Arbetsmiljöverket, Trafikutskottet, leverantörer och fackföreningen Byggnads deltog i slutet av november i LO-distriktet Stockholms seminarium om offentlig upphandling. Temat var offentlig upphandling som verktyg för bättre arbetsmiljö och minimering av social dumping, och här beskrevs och diskuterades problematiken med lönedumpning och skattefusk i stora infrastrukturprojekt.

 En slutsats som jag tycker bekräftades på seminariet är svårigheten att upptäcka missförhållanden när entreprenören utför uppdragen med hjälp av underentreprenörer i flera led, men om myndigheter kan hjälpas åt ökar möjligheterna att förebygga eller hitta missförhållanden. Vi har idag ett samarbete med Skatteverket som ska bli ännu tätare, och ambitionen är också att etablera ett närmare samarbete med Arbetsmiljöverket, menar Katarina Norén.

Förbifarten fick besök - ett exempel på hur myndigheter jobbar ihop

Ett exempel på hur samverkan mellan myndigheter kan gå till i praktiken är det platsbesök på Förbifart Stockholms delprojekt Tunnel Norr i Johannelund som gjordes den 22 november. Det var Trafikverket, Skatteverket och Arbetsmiljöverket som dök upp på arbetsplatsen. Så här sa Förbifartens Inköpare Anika Wifreús om besöket i en artikel på Trafikverkets webbplats, den 24 november:

 Vi vill på detta sätt försäkra oss om att till exempel oseriösa entreprenörer, osund konkurrens eller svart arbetskraft inte förekommer i våra entreprenader, det ska vara schyssta villkor för samtliga. Till exempel ska samtliga leverantörer vara godkända för svensk F-skatt, sköta sin redovisning, betalning av skatter och sociala avgifter. Att Trafikverket gjorde detta platsbesök samordnat med andra myndigheter är ett helt nytt grepp. Det här var ett test och samtidigt ett startskott. Nu vet vi att upplägget fungerar och det kommer att tjäna som modell för vårt arbete i hela Förbifart Stockholm.

Trafikverkets sociala kontraktskrav

Trafikverket ställer så kallade sociala kontraktskrav som syftar till att motverka lönedumpning, svartarbete, diskriminering och korruption, i hela leverantörskedjan. Ansvaret för uppföljning av kraven ligger på oss själva, våra kontraktsparter och på andra myndigheter. Trafikverkets egen uppföljning sker löpande i våra kontaktytor med leverantörerna. Det finns också en möjlighet att genomföra revision av de sociala kontraktskraven i våra uppdrag. Som ett ytterligare led i att stärka uppföljningen strävar Trafikverket efter att utöka samverkan med andra myndigheter.

På vår webbplats finns också Trafikverkets tipsfunktion där man anonymt kan anmäla misstankar om korruption, mutor, jäv, oegentligheter rörande arbetsvillkor och brott mot skattelagstiftningen.