Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut att Trafikverket delvis ska besikta järnvägen i egen regi

Trafikverket ska göra leveransuppföljning och underhållsbesiktning av järnvägen i egen regi. Upphandlade leverantörer fortsätter att sköta säkerhetsbesiktningarna och de maskinella mätningarna av spår och kontaktledningar.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan om hur tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning ska organiseras. Rapporten som lämnades in den 28 oktober är den första delen i det uppdrag som Trafikverket fått om att utreda organiseringen av järnvägsunderhållet. Idag har regeringen fattat beslut som stöttar vår rekommendation. Det innebär att leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning inom underhållet av järnvägen blir en del av Trafikverkets uppdrag. Idag utförs den verksamheten av konsulter eller leverantörer som Trafikverket upphandlar. Den manuella underhållsbesiktningen är en del i baskontrakten.

─ Det här ligger i linje med vår strategi att vara en renodlad beställare av funktionsentreprenader. Genom egen leveransuppföljning och underhållsbesiktning får vi bättre koll på att det vi beställer levereras och vi ökar vår kunskap om anläggningen. Vi blir en bättre beställare och kan identifiera behov av förebyggande underhåll på längre sikt, säger Bo Vikström, senior rådgivare, på Trafikverket.

Vi räknar med att cirka 70 medarbetare behöver rekryteras och att genomföra förändringarna kan ta cirka ett år för leveransuppföljningen och tre år för underhållsbesiktningen.

Trafikverkets leverantörer fortsätter att sköta den säkerhetsbesiktning som ingår i baskontrakten. De görs för att upptäcka fel som kan vara en säkerhetsrisk eller orsaka driftstörningar på kort sikt. De fortsätter också att sköta de maskinella mätningarna av spår och kontaktledning som genererar data för både underhålls- och säkerhetsbesiktningen.