Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eldriftsövervakning på en trafikcentral.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nästa steg i utvecklingen av Trafikverkets trafikcentraler

Trafikverket vill hyra istället för att äga lokalerna för våra trafikcentraler eftersom det ger bättre förutsättningar att bedriva verksamheten. Vi har därför skickat en hemställan till regeringen om att överlåta lokalerna till Specialfastigheter.

Ökad trafik dygnet runt, fler komplexa anläggningar i form av tunnlar samt nya vägar och järnvägar, införandet av ett nytt tågledningssystem samt utökade samarbeten med fler aktörer. Det kommer att ställa krav på utökade och anpassade operatörsplatser på våra trafikcentraler. Dessutom innebär situationen i vår omvärld nya krav utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Det finns inte ett enkelt sätt att bygga om och utöka operatörsplatserna på alla av dagens åtta trafikcentraler och därför har Trafikverket tittat på olika alternativ. Valet har stått mellan fortsatt ägande eller atthyra lokaler från ett statligt bolag eller myndighet.

– Vi har vägt fördelar mot nackdelar när det gäller att äga eller hyra lokaler och har kommit fram till att den bästa lösningen blir att hyra lokaler från Specialfastigheter. De har bättre möjligheter att driva fastigheterna på ett effektivt sätt när det gäller såväl drift, underhåll och ombyggnationer i säkerhetsklassade byggnader. De har även stor erfarenhet och kunskap om att förvalta fastigheter med speciella behov såsom våra trafikcentraler, säger Mattias Qwinth chef avdelning Fastighet.

Om riksdagen godkänner överlåtelsen kommer dagens åtta trafikcentraler att överlåtas till Specialfastigheter för ett bedömt marknadsvärde på cirka 517 Mkr. Efter överlåtelsen kommer Specialfastigheter, i samarbete med Trafikverket, upphandla nödvändiga om- och tillbyggnadsarbeten för att möta Trafikverkets behov.

– Själva överlåtelsen av fastigheterna kommer inte att innebära några förändringar för medarbetarna på trafikcentralerna. Det kommer inte att märkas i den dagliga verksamheten, fortsätter Mattias Qwinth.

Under 2016 har ett projekt analyserat lokalerna på varje trafikcentral för att se vilka behov som finns och vad som behöver göras för att utveckla lokalerna. En viktig del i det arbetet har varit att säkerställa att lokalerna är anpassade för skiftarbete, att de bidrar till god arbetsmiljö, att arbetsplatserna kan utökas i takt med att vi går över till en mer utbredd fjärrstyrning av tågtrafiken, ny teknik som vid införandet av nya tågledningssystemet samt att de uppfyller nya krav på säkerhet.

Varje trafikcentral har framtagna handlingar för genomförandet av förändringarna. Behovet av förändringar skiljer sig åt mellan olika trafikcentraler och ombyggnationer kommer att pågå de kommande åren.