Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktligheten god under december

Punktligheten för december blev 91,3 procent för persontågen och 80,9 procent för godstågen. Det är en förbättring sedan november för både gods och persontåg med drygt 5 procentenheter.

Månadsresultatet för december visar två ansikten. Under första delen av månaden, den 1-15 december, var snittpunktligheten för persontågen relativt låg, 88,7 procent. Under andra delen av månaden, 16-31 december, var snittpunktligheten relativt hög, 93,9 procent. Denna höga punktlighet kan delvis förklaras med att det under helgdagarna körs färre tåg än normalt och i och med det minskas också risken för att följdförseningar uppstår.

En annan förklaring är att Trafikverket i dialog med tågföretagen tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna 2017 – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan. Den nya tågplanen började gälla den 11 december.

Händelser som påverkat punktligheten

De händelser under december som påverkade punktligheten negativt har, i likhet med oktober och november, ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen. Här kan nämnas;

  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Moholm – Väring – Skövde.
  • Banarbeten på Södra stambanan, främst på sträckan Hässleholm – Lund.
  • Banarbeten vid Stockholm Södra i samband med bygget av den nya Citybanan.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under december kan nämnas;

  • Växelfel vid Älvsjö den 15-16 december.
  • Signalanläggningsfel vid Stockholm C och Stockholm Södra den 8-9 december.
  • Spårledningsfel Södertälje – Malmsjö den 8 december.
  • En urspårning av godsvagnar på Sävenäs rangerbangård den 2 december