Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plattform på Västerås järnvägsstation.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktligheten på samma nivå trots ökad trafik och underhållsarbeten

Persontågen hade en punktlighet på 90,1 procent både 2015 och 2016. Detta trots att det blev trängre på spåren och stora underhållsarbeten genomfördes.

Godstrafikens punktlighet sjönk dock med 0,9 procentenheter till 77,0.

Men det är populärt att åka tåg. Resandet med tåg ökar varje år och har gjort så under flera år. Årets ökning är 2,5 procent jämfört med förra året sammanlagt för gods- och persontrafik – räknat i tågkilometer.

– Det känns bra att vi har samma punktlighet som förra året trots att trafiken ökat och vi samtidigt haft väldigt mycket banarbeten 2016. Men vi är inte nöjda utan kommer att arbeta vidare för att åtgärda sådant som påverkar punktligheten, säger Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör på Trafikverket.

– Vi har INTE övergett punktlighetsmålet med 95 procent för 2020. Målet ligger fast men vi har fortsatt stora utmaningar med att klara det, fortsätter Tommy Jonsson.

Underhåll för att förbättra järnvägen

Under året har det varit mycket underhålls- och upprustningsarbeten på järnvägen som påverkar trafiken negativt. Trots att tidtabellerna är anpassade efter de större arbetena.

– Banarbeten genererar enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar, vilket i sin tur ofta ger upphov till tågträngsel och följdförseningar på tågen. Men det är något vi måste göra för att det ska bli bättre sedan, förklarar Tommy Jonsson.

– En stor del av järnvägen byggdes för en trafik som var mindre, lättare och långsammare än dagens trafik. Det är därför stora behov av underhåll och Trafikverkets entreprenörer behöver tid för att komma åt att arbeta i spåren. Det är en utmaning för järnvägen.

Under året har de största banarbetena skett främst på Västra och Södra stambanan. Här kan nämnas kontaktledningsarbeten på Västra Stambanan på sträckan Falköping – Skövde – Väring – Moholm och banarbeten på Södra Stambanan, främst på sträckan Hässleholm – Lund.

Årets punktlighetssiffror har varit mycket upp och ned. Som exempel var punktligheten i november 86,2 procent för persontåg och 75,1 procent för godståg. Medan den i augusti var jämförelsevis hög på 92,2 procent för persontåg respektive 81,5 procent för gods.

Gränskontroller påverkar

Den enskilt största händelsen som påverkat persontågens punktlighet under året har varit de utökade gränskontrollerna som skett vid Öresundsbron sedan 12 november 2015, och som pågått under hela 2016. Ytterligare en händelse som påverkade punktligheten negativt var en brand som inträffade i ett teknikhus i Olskroken i februari 2016. Vinterproblem under januari 2016 påverkade godstågstrafikens punktlighet mest.

– Vi håller just nu på att analysera siffrorna i branschsamarbetet "Tillsammans för tåg i tid" för att se vad som är de stora orsakerna till att ett tåg blir försenat. Ofta handlar det dock om många småstörningar som påverkar punktligheten och därmed också många olika saker som påverkar varandra och som vi behöver jobba med tillsammans i järnvägsbranschen, säger Tommy Jonsson.

Människor i spåret ett problem

Något man redan kan konstatera är att siffrorna för obehöriga i spår har ökat markant under de senaste tre åren.

– De som genar över spåret utsätter sig inte bara för stora risker utan ger stora störningar i trafiken.

Trafikverket genomför därför tillsammans med tågföretag under våren en informationssatsning för att uppmana människor att aldrig ta genvägen över järnvägen.

Årssiffran för 2016 är preliminär och kan komma att revideras.

Årsstatistik för punktlighet 2016