Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utredning om förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo

Mellan Stockholm och Oslo görs varje år ett stort antal resor och transporter. Trafikverket utreder nu förutsättningarna för att öka tillgängligheten i stråket.

Nu är delrapporten som ringar in brister och målbilder klar och utredningen fortsätter i samverkan med en rad intressenter och aktörer.

Studien analyserar i första hand trafikslagen väg och järnväg. Delrapporten sammanställer stråkets förutsättningar och identifierar brister i infrastrukturen. Den anger också mål för utvecklingen av transportsystemet. Syftet är bland annat att hitta trafikslagsövergripande lösningar för ökad tillgänglighet ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Hänsyn ska tas till miljö, hälsa och säkerhet.

Åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, delrapport februari 2017 (pdf-fil, 3 MB)

En slutrapport kommer under hösten

– Under 2017 arbetar vi vidare medfördjupade analyser och utredningar av delrapportens preliminära åtgärdsförslag. En slutrapport med åtgärdsförslag presenteras i september 2017. Målet är att rapporten ska kunna fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för utvecklingen av transportsystemet på kortare och längre sikt, säger Jan Lindgren, projektledare för åtgärdsvalsstudien.

Åtgärdsvalsstudie – en metod i tidig planering av transportsystemet

En åtgärdsvalsstudie grundar sig på dialog och är ett samarbete mellan flera parter. Metoden används i tidigt planeringsskede och bygger på systematisk insamling av fakta. Underlaget analyseras med samhällsekonomin i fokus. Vi utgår från den så kallade fyrstegsprincipen som innebär att vi i första hand ska försöka hitta enkla åtgärder som ger god effekt, och i andra hand rekommendera åtgärder som innebär större investeringar och nybyggnationer.

Studien om stråket Stockholm–Oslo genomförs i samverkan med berörda regioner och regionförbund i stråket och norska Statens vegvesen och Jernbanedirektoratet. I arbetet deltar ett antal lokala och regionala aktörer.

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm-Oslo
Åtgärdsvalsstudie – en metod i tidig planering

Kontaktuppgifter, se fliken Kontakta oss.