Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Båtar i sluss
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klockan tickar för slussarna i Göta älv

Det finns sex slussar i Göta älv idag, fyra i Trollhättan, en i Vänersborg och en i Lilla Edet. Samtliga sjunger på sista versen och nya behövs om sjötransporter även i fortsättningen ska vara ett alternativ till transporter på väg och järnväg.

Sjötransporter avlastar och kompletterar transporter på väg och järnväg och är positiva för miljön sett till låga utsläpp av koldioxid. Vänersjöfarten används i dag främst av värmländsk exportindustri. Transporterna på Göta älv förbi slussarna uppgår för närvarande till omkring 1,6 miljoner ton per år (2015). Enligt Trafikverkets prognos kan godsvolymen 2040 uppgå till 2,8 miljoner ton – en ökning med 75 procent.

Mer detaljerad information framgår i slutrapporten gällande den nyligen avslutade åtgärdsvalsstudien "Vänersjöfart och slussar i Trollhätte kanal – Byggtekniska alternativ och samhällsekonomiska effekter", se länk nedan.

Ny slussled en förutsättning

Om Vänersjöfarten ska bibehållas och utvecklas behövs en ny slussled eftersom dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem. Sex slussar kan då komma att ersättas av fyra. Kostnaden är beräknad till 3,1 miljarder kronor, byggtiden är sex år och bygget kan tidigast starta 2026. Dagens slussar har en teknisk livslängd som går ut 2030. Det är alltså bråttom att fatta beslut om nya.

– Vi har inte byggt nya slussar i Sverige på 100 år och vi kommer därför att vara i behov av utländsk kompetens för konstruktion och byggande när beslutet om nya slussar tas, säger Bertil Hallman, senior utredningsledare på Trafikverket. Han har utrett slussfrågan sedan 2011.

Utredningen om Vänersjöfarten ingår i underlaget för åtgärdsplaneringen, det vill säga det omfattande arbetet med att ta fram ett förslag till nationell transportplan för 2018 -2029. Regeringen fattar beslut våren 2018.Gods på vatten har stor potential

Gods på vatten har stor potential

Sverige har 52 hamnar och EU:s längsta kuststräcka. Ändå går bara tre procent av de inhemska godstransporterna på vatten. Det blir bättre miljö och mindre trängsel om detta jämnas ut. En enda pråm kan ersätta 60 -70 långtradare om lasten är 1 000 ton grus eller sten.

Nya slussar och sjötransporter på Göta älv är en fråga för de berörda kommunerna och regionerna Västra Götaland och Värmland. Det är också en fråga av nationellt intresse eftersom det handlar om våra inre vattenvägar. Ett nytt EU-anpassat regelverk gör det möjligt att trafikera vissa vatten med fartyg anpassade för inlandssjöfart. Vattnen som omfattas är Vänern via Göta älv och Mälaren ut till Stockholm och Södertälje. I mars 2017 genomfördes ett första demonstrationsprojekt med containertransport mellan Vänersborg och Göteborg.