Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto av järnvägsspår med kontaktledning.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommentar till Transportstyrelsens rapport om säkerhetskulturen

I dag presenterar Transportstyrelsen en granskning av Trafikverkets säkerhetskultur i järnvägsverksamheten. Utredningen fokuserar på hur medarbetarna upplever säkerhetskulturen och baseras bland annat på intervjuer och webbenkäter.

– Vi välkomnar rapporten. Det här är ett grundligt arbete fullt av konkreta analyser och förslag till åtgärder som vi har stor nytta av, säger Anders Landén, säkerhetschef på Trafikverket.

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Några av områdena Transportstyrelsen granskat är rapportering, lärande och kommunikation. Man har också studerat Trafikverkets dokumentation och system för säkerhetsarbetet. Flera områden får i delar godkänt men samtliga har förbättringspotential. Bäst omdöme får rapporteringsviljan, medan det systematiska säkerhetsarbetet är det område som får mest kritik.

Transportstyrelsens rapport granskar alltså inte den faktiska säkerheten på järnväg. Järnvägen är ett av de säkraste sätten att färdas på och Sverige har en av de säkraste järnvägarna i Europa.

Flera åtgärder inledda

Transportstyrelsen skriver i rapporten att Trafikverket har genomfört eller påbörjat en mängd olika åtgärder som kan leda till förbättringar i säkerhetskulturen, och det bedöms finnas ett stort säkerhetsengagemang i grunden hos medarbetare och chefer.

– Vi har bland annat inrättat ett säkerhetsråd och gör även interna säkerhetskulturedningar som går i linje med Transportstyrelsens resultat. Till sommaren ska vi vara klara med en handlingsplan för stärkt säkerhetsarbete. Säkerhetskulturen får stort fokus i planen och synpunkterna från Transportstyrelsen kommer att tas tillvara och arbetas in i planen.