Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor på perrong
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktligheten på järnväg mycket bra hittills 2017

Punktligheten för persontågen blev 91,2 procent i januari och 92,3 procent i februari. Godstågens punktlighet till kund kommunicerar operatören själv eftersom mätning till bangård inte är relevant i godssammanhang.

Jämfört med januari förra året så är det en förbättring av punktligheten med 4,3 procentenheter för persontågen. För februari är det en förbättring med 1,0 procentenheter för persontågen.

En förklaring till att punktlighetsresultaten för både januari och februari varit så goda kan vara den nya tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck.

Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser vi att punktligheten förbättrats avsevärt. Ytterligare en förklaring till det goda punktlighetsresultatet är att vi i år, i motsats till motsvarande period föregående år, haft en gynnsam vinter där vi varit relativt förskonade från väderlägen med extrem kyla och snöstormar.

För persontågen är månadsresultatet i februari det bästa sedan mars 2014.

Under februari har punktlighetsresultatet varit riktigt gott under i princip alla dagar, förutom 9 februari samt 23-24 februari. Anledningen vid dessa tillfällen var bombhot mot två tåg samt olika fel i infrastrukturen.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.