Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underhåll på järnväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppföljning utvecklar servicefönster

Servicefönster har sedan ett par tågplaner tillbaka använts för att säkerställa kapacitet för behovet av tid för underhåll i spåren. Nu har Trafikverket följt upp och analyserat effekten av dessa.

Analysen innebär att kommande servicefönster anpassas så att de kan utnyttjas på bästa sätt.

Redan när tågplanen fastställs spikas tider för underhållsarbete i så kallade servicefönster, på utvalda stråk. Nu kan man börja se i vilken utsträckning fönstren har nyttjats, och utifrån detta skapa underlag för att vässa planeringen av dem inför tågplan 2018. Täcks behovet av nuvarande fönster? Är tiderna för långa? Eller för många? Svaren på dessa frågor utgör basen i hur man kan utveckla utformningen av servicefönster.

Statistik

Den statistik som nu är uttagen visar på skillnader över landet, sett till både hur många fönster som nyttjas och hur mycket av tiden i nyttjade fönster som används. Det finns många förklarande faktorer till skillnaderna – som att underhållsarbete utförts på samma tider som andra arbeten eller att begreppet Servicefönster inte funnits i samtliga entreprenörskontrakt – men man ser ändå en möjlighet att revidera utformningen utifrån utfallet.

Kommande års servicefönster

Utöver att revidera utformningen påverkar nya trafikupplägg kommande års servicefönster. Genom tät dialog med tågbolagen vet man var och när de nya uppläggen kommer, och kan göra justeringar därefter. Trafikverket tar också fram ett nytt verktyg för att enklare kunna följa upp nyttjandet av servicefönster, samtidigt som man ser över befintliga rutiner.

Analysen i sin helhet kommer att presenteras för våra avtalskunder under vårens kundmöten.