Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stor klocka mot blå himmel.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första kvartalet 2017 punktligast på flera år

Fler än 9 av 10 persontåg kommer i tid. Mars månad var fjärde månaden i rad där punktligheten varit över 91 procent. Punktligheten det första kvartalet 2017 är den bästa på flera år.

Jämfört med februari som också hade en hög punktlighet, så är punktlighetsresultatet en liten försämring, med 0,5 procentenheter. Jämfört mars förra året så är punktlighetsresultatet en förbättring med 0,9 procentenheter. Det är också den högsta för ett kvartal sedan 2013.

Punktlighetsresultatet för första kvartalet 2017 är också det 91,8 procent. En förklaring till att punktlighetsresultatet hittills 2017 varit så gott kan vara den nya tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser vi att punktligheten förbättrats avsevärt

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördagen 25 mars. Av de 2046 persontåg som gick denna dag ankom 1982 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent. Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade måndagen 6 mars. Av de 2959 persontåg som gick denna dag ankom 2646 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 89,4 procent.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under mars kan här nämnas bland annat:

  • Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Väring – Skövde – Regumatorp.
  • Urspårning av ett tåg under växlingsarbete vid Västerås Västra den 19 mars påverkade tågtrafiken den 19 – 23 mars.

 Läs mer om statistik för punktlighet

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket att från om med 2017 gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.