Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E4
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets vägunderhåll

Nu har Trafikverket tagit del av Riksrevisionens granskningsrapport av vägunderhållet. Trafikverket välkomnar rapporten och är medvetna om att det finns förbättringsområden som bör ses över.

Syftet med rapporten är att granska Trafikverkets planering och styrning av vägunderhåll, kunskapen om vägarnas skick och kostnadseffektiviteten i underhållsarbetet.

I rapporten konstateras också bl.a att vi har arbetat mer effektivt och fått ut mer av pengarna, tex så har Trafikverkets vägunderhåll haft en produktivitetsökning på cirka 3 procent under perioden 1990-2014 samtidigt som trafiken ökat med 30 procent och anläggningsmassan med 15 procent.

Utvecklingen går i rätt riktning

Riksrevisionen fastslår också sett att vi har infört arbetssätt och system som möjliggör en bättre och systematisk planering av underhållsverksamheten. Utvecklingen går i rätt riktning och vi använder i allt större utsträckning objektiva mätdata som underlag för prioriteringen av åtgärder. Samtidigt har vi också mer kunskap som måste hämtas in kring vägkroppens status.

– Vi delar Riksrevisionens synpunkter om att det finns kunskapsbrister om vägkroppen, delen under beläggningen. Även effektsambanden behöver utvecklas så samhällsekonomiska analyser kan användas som prioriteringsgrund för underhållsåtgärder, säger Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll.

Det finns ännu en del fakta att hämta in kring vägnätets tekniska tillstånd och det kommer sannolikt upptäckas fler brister om vägkroppens tillstånd allteftersom arbetet fortsätter.

Ökat spårdjup

Trots att beläggningen har förbättrats under de senaste 25 åren så har spårdjupet ökat. Det beror på trafikökningen och att vi har fler mittseparerade vägar som gör att trafiken sliter på samma spår.

En väg som uppfyller Trafikverkets underhållsstandard är godkänd utifrån ett samhälls- och företagsekonomisk perspektiv.

– Men den behöver inte nödvändigtvis uppfattas som bra av trafikanterna. Målet med beläggningsunderhållet är inte att alla vägar ska vara i felfria eftersom kostanden då överstiger den samhällsekonomiska nyttan av underhållsåtgärder säger Ulrika Honauer.

Metodutvecklingen är viktig

Riksrevisionen menar också att metodutvecklingen är viktig vilket Trafikverket håller med om.

– De förändringar som vi gjort de senaste åren med bl.a. en nationellt sammanhållen planering och en nationell samordnare för vägkroppen lyfts fram som positiva och visar att Trafikverket håller på att bygga upp den kunskap som efterfrågas i rapporten, avslutar Ulrika Honauer.

Fakta

Sammanfattningsvis rekommenderar Riksrevisionen att:
- Trafikverket bör förbättra metodiken för bedömningar av det eftersläpande underhållet och tydligt redovisa bristerna för regeringen.
- Trafikverket bör utveckla och implementera ytterligare effektsamband inom vägunderhåll som stöd för att prioriteringar av åtgärder.
- Regeringen bör se över Trafikverkets möjligheter att använda anslagskrediten för att parera årliga kostnadsförändringar och då kunna driva verksamheten mer kostnadseffektivt.