Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

SweRoad ska säljas

Trafikverket kommer på uppdrag av regeringen att inleda en försäljning av SweRoad. Vi anser att SweRoad nu behöver en annan ägare som har bättre förutsättningar än Trafikverket att stödja bolagets fortsatta utveckling.

SweRoads verksamhet har den senaste tiden utvecklas positivt och det är viktigt att skapa förutsättningar för att fortsätta den utvecklingen.

– En intern analys visar att kopplingen till Trafikverkets internationella arbete är svag och att SweRoad har större möjlighet att utvecklas med en annan ägare i samma bransch. Bolaget har jobbat stenhårt med att effektivisera verksamheten. Nu ger det frukt men arbetet måste fortsätta, säger SweRoads förre ordförande Bo Vikström, som kommer att leda arbetet med försäljningen.

Försäljningen innebär inte att arbetet med att teckna avtal med mera ska avstanna. Tvärtom är det angeläget att arbetet med att utveckla bolaget fortsätter med full kraft.

– Bolaget har gott rykte utomlands och det finns stor kompetens inom bolaget. Jag är övertygad om att det finns intressenter och jag kommer att lägga stor vikt vid att hitta en köpare som är bra för SweRoad. Jag utesluter inte på något sätt en framtida relation mellan bolaget och Trafikverket, säger Bo Vikström.

Kort om SweRoad

Riksdagen beslutade i april 1982 att bilda Swedish National Road Consulting AB. Bolaget bildades som ett av staten helägt bolag under Statens Vägverk. Aktierna förvaltas av Trafikverket.

SweRoad tillhandahåller konsulttjänster i utvecklingsländer inom områdena vägar, järnvägar, transporter och trafiksäkerhet. Bolaget är statligt och förvaltas av Trafikverket med uppgift att utveckla och driva internationell uppdragsverksamhet inom kompetenser som motsvaras av Trafikverkets verksamheter, men även andra transportmyndigheters. SweRoad har 10-15 pågående projekt av olika omfattning i Afrika, Asien och Europa och har cirka 15 anställda, men sysselsätter genom projekten betydligt fler.