Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi hjälper djur att passera vägar och järnvägar

Grodor, uttrar, ormar och hasselmöss. Många är djuren som påverkas av att vi bygger nya vägar och järnvägar. Därför gör vi åtgärder för att minska påverkan på djur och växter.

När det är dags att bygga vägar och järnvägar inventerar Trafikverket djur- och växtriket. Om känsliga arter berörs tar vi hänsyn till detta. Ekodukter, grodpassager, insektsbon, utterpassager och ormhotell är exempel på åtgärder för att djur och växter ska påverkas så lite som möjligt.

Hasselmus får bro med klängväxter

Nu byggs en hasselmuspassage vid Stenshuvud i Skåne. Den känsliga lilla musen ska lockas att välja rätt väg genom en spaljéliknande konstruktion med klängväxter.

Andra exempel är passager under vägen för att grodor och andra kräldjur ska kunna ta sig säkert från den ena sidan till andra för att leka.

Bild på en trumma som mynnar ut under en vägkant. Foto: Kerstin Ericsson.
En trumma under vägen gör att grodor och kräldjur kan förflytta sig utan att passera bilar. Foto: Mats Lindqvist, Trafikverket

Över 170 mil vattendrag blev nåbara

Ett stort projekt som nyligen avslutats är Remibar. Under åren 2011-2016 åtgärdades 304 vandringshinder inom fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten.

– Över 170 mil vattendrag blev tillgängliga när vi minskade antalet vandringshindrande trummor och dammar och skapade fria vandringsvägar, säger projektledare Ida Schönfeldt på Trafikverket i Luleå.

Projektet finansieras av EU-kommissionen genom Life-programmet som är EU:s miljöfond. Projekten inom Life + Natur och biologisk mångfald bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Projektet genomfördes i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, SCA, Holmen skog, Svea skog, Skogsstyrelsen och HaV.