Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklande par
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det nationella cykelbokslutet 2016

Nu finns ett cykelbokslut för 2016. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har också fördubblats på två år, sedan förra bokslutet.

En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag drygt 2 000 mil cykelväg.

Detta är fakta hämtat från det nationella cykelbokslutet för 2016, ett bokslut som följer trender och utveckling inom cykling och som ska inspirera till ökat och säkert cyklande.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik medan cykeltrafiken nu följs upp för andra gången. Ett första cykelbokslut gjordes för 2014.

– Vi har haft ett stort engagemang i arbetet, och det finns idag ett stort fokus på cykel som färdsätt. Vi ser i bokslutet att det systematiska arbetet ger effekt, av kommunerna har de 60 största en cykelplan. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har också fördubblats på två år, sedan förra bokslutet, berättar Bertil Magnusson, Trafikverket.

Sedan förra bokslutet har de indikatorer som visar varför vi väljer att cykla utvecklats. Fler indikatorer har lagts till och ny kunskap ställs samman samtidigt som kunskapsluckor identifieras. En central fråga är fortsatt utveckling av mätning av cykeltrafiken för att säkrare och mer tillförlitligt kunna redovisa hur denna utvecklas i Sverige. Det sker en snabb utveckling vad gäller mätning, exempelvis fanns det för fem år sedan endast några få fasta mätpunkter för cykeltrafik, idag finns det närmare 250 stycken som mäter trafiken dygnet runt hela året.

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Rådet leds av Trafikverket.

Rapporten Nationellt cykelbokslut 2016 och mer om ökad och säker cykeltrafik finner du i länken nedan.