Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vision Zero konferensens grafik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vision Zero – en internationell kamp mot döden i trafiken

1,3 miljoner människor dör varje år på världens vägar. Världsledande experter, ministrar och beslutsfattare från stora delar av världen samlades i dagarna i Stockholm för att diskutera hur den siffran ska kunna bli noll.

Det är 20 år sedan Sveriges riksdag fattade ett historiskt beslut om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen har varit vägledande för arbetet inom trafiksäkerhet i Sverige. Den har sedan dess exporterats till andra delar av världen. Det märktes när Trafikverket, Näringsdepartementet och Transportstyrelsen anordnade en fullsatt Vision Zero-konferens i Stockholm den 14-15 juni.

En internationell pandemi

Jean Todt, FN:s särskilda sändebud i trafiksäkerhetsfrågor, menar att dagens situation är helt oacceptabel. 3500 människor, varav 500 barn, dör i vägtrafiken varje dag. I åldersgruppen 15-29 år är vägolyckor den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen. Skrämmande siffror som han inte tror att människor i allmänhet är medvetna om.

– Vi måste sprida kunskap om den pandemi av döda i trafiken som drabbar världen. När man talar om fruktansvärda pandemier så nämner man kanske aids, malaria och tuberkulos. Olyckligtvis är vägtrafiken på samma nivå.

Han menar att vi vet vad botemedlet mot denna världsomfattande sjukdom är; åtgärder inom lagstiftning, utveckling av infrastruktur och fordon samt bättre räddning, vård och rehabilitering efter olyckorna.

Trafiksäkerhetsfrågan är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Frågan är därmed högre på den internationella agendan än tidigare, men alla länder behöver prioritera säkerhet i trafiken. Jean Todt ser Sverige som ett föredöme och hoppas att vi fortsätter vara drivande i frågan.

– Det är av yttersta vikt att Sverige fortsätter stödja andra länder som inte kommit lika långt och som behöver lära sig av de bästa på området.

Trafikverket har en viktig roll

Generaldirektör Lena Erixon menar att Trafikverket har en viktig roll att hålla ihop arbetet med Nollvisionen i Sverige. Vi har nått en platå där antalet döda eller skadade i trafiken inte minskar längre, men visionen lever i allra högsta grad. Vi behöver nu göra mer, arbeta än mer målinriktat för att nå resultat. Bland annat genom att använda ny teknik och sätta mer fokus på oskyddade trafikanter. I ett internationellt perspektiv ska Trafikverket bistå länder som nu tar sig an nollvisionen.

Här nedan kan du se en kort film som berättar mer om Nollvisionen.