Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

470 miljoner i stöd för hållbara stadsmiljöer

För fjärde gången delar Trafikverket ut stöd till kommuner och landsting för åtgärder som främjar ökad kollektiv- och cykeltrafik runt om i landets städer. Stödet på totalt 468 miljoner kronor gäller över 100 åtgärder.

En nyhet för 2017 är att även cykelåtgärder omfattas av stödet, så kallade stadsmiljöavtal. Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 34 kommuner och landsting. Merparten av både ansökningar och beviljade åtgärder handlar om insatser för cykel, såsom ny- eller ombyggnad av gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar.

Rekordmånga ansökningar

Exempel på kollektivtrafikåtgärder som görs möjliga genom stadsmiljöavtal är ombyggnation av hållplatser, busskörfält och andra framkomlighetsåtgärder. Det enskilt största stödet går till upprustning i Stockholms kollektivtrafik.

– Vi har beslutat om stöd för nära 470 miljoner kronor. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och vi tagit emot rekordmånga ansökningar i år, säger Lennart Kalander, avdelningschef Trafikverket. 

Större utväxling för pengarna

Som motprestation för de projekt som har beviljats pengar åtar sig kommunerna att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. På det sättet får vi ut mer för de pengar som satsas.

Stödet som delas ut på uppdrag av regeringen, uppgår sammanlagt till 2,75 miljarder kronor under perioden 2015-2018. I och med denna omgång har sammanlagt drygt 1,7 miljarder kronor fördelats och skapat förutsättningar för mer cykel- och kollektivtrafik.