Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röjningsarbete efter olyckan i Ludvika
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tågtrafiken kan åter passera Ludvika

Arbetet med återställning av järnvägen, efter olyckan i Ludvika, har gått snabbare än förväntat och redan på torsdag förmiddag, den 27 juli, kan tågoperatörerna komma igång med trafiken.

Kontakta din operatör för frågor om din tågresa till Ludvika.

Arbetet med återställning har pågått både dag och natt. Det var framför allt sidospåret som hade tagit mest skada och där har räls bytts ut. Huvudspåret hade mindre skador, såsom skador på slipers, vilket har åtgärdas nu.

Bakgrund

Formställningen rasade torsdagen den 13 juli. Enligt Landstinget Dalarna skadades sex personer allvarligt. Samtliga är anställda hos underentreprenörer till Skanska. Det handlar om kross- och klämskador och trauma, men ingen har skador som är livshotande.

Polisen och Arbetsmiljöverket har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som orsakade olyckan. Såväl Trafikverket som entreprenören Skanska kommer också att göra egna utredningar.

Vid olyckan pågick gjutning av brospannet till en ny vägbro över järnvägen. Ställningen som bar gjutformen kollapsade. Bron ligger vid den norra utfarten från Ludvika bangård och raset blockerade spåren ut på Bergslagsbanan.

Till dess att platsen är återställd påverkas järnvägstrafiken på sträckorna Hallsberg/Örebro–Borlänge/Gävle, Fagersta-Ludvika, samt Karlstad-Falun/Mora.

Bygget av den nya Kajbron finansieras av Ludvika kommun. Trafikverket ansvarar för projektet och Skanska är entreprenör. Bygget påbörjades i januari 2017. Den nya bron ska göra det enklare för gående, cyklister och bilister att nå sjön Väsmans strand.

(Texten är uppdaterad torsdagen den 27 juli klockan 10.20)