Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett pågatåg (Skånetrafiken) står inne på en station. En ung man går med en resväska på perrongen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kontinentalbanan i Malmö kan få persontrafik

Trafikverket har sökt och fått tillstånd av Länsstyrelsen att köra persontrafik på Kontinentalbanan, som idag används som godsbana. Nu återstår att se om förslaget kommer med i regeringens nationella plan i vår.

Kontinentalbanan har förr haft persontrafik, men är sedan Citytunnelns tillkomst en renodlad godsbana. På senare tid har den även fungerat som reservbana för persontrafiken genom Malmö, om det är stopp i Citytunneln.

Nu finns alltså ett tillstånd att köra reguljär persontrafik – men innan den kan komma igång behöver regeringen ta in förslaget i nationell plan, som fastställs till våren.

– Det finns ett avtal mellan Malmö stad och Trafikverket där vi gemensamt verkar för att kunna bygga en ny station i Rosengård, och göra åtgärder på en befintlig, Persborg. Bägge dessa byggnationer ska i så fall Malmö stad bekosta. Men allt är under förutsättning att förslaget om persontrafik kommer med i nationell plan, säger Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket.

Vilken befintlig Pågatågstrafik ska knytas ihop med Kontinentalbanan?

Från trafikstart 2018 planerar vi att förlänga Pågatågstrafiken från Kristianstad till Kontinentalbanan. När persontågstrafiken på Lommabanan startar i slutet av 2020 finns möjlighet att även binda samman den med Kontinentalbanan.

Vad mer innebär förändringen?

De Pågatåg som går vidare till Kontinentalbanan kommer i Malmö även att stanna på stationerna Malmö C, Triangeln, Hyllie och Svågertorp. Svedab kommer att utföra bullerreducerande åtgärder längs delar av banan.

– Vi ser fram emot att äntligen få ta i bruk en verksamhet som legat i dvala sedan bron invigdes 2001. Ur Malmös synvinkel är detta ett fantastiskt bidrag till stadsutvecklingen. Vi kommer att kunna knyta ihop stadens delar, som en t-banelinje men ovan jord, säger Lennart Andersson.

Bakgrund
Sedan Citytunneln blev färdig har tillståndet för tågtrafiken på Kontinentalbanan varit begränsat till godstrafik. Fram till dess hade SVEDAB AB (Svensk-Danska Broförbindelsen) och dåvarande Banverket tillstånd att bygga om och driva Kontinentalbanan som en dubbelspårig järnväg med provisoriska villkor. Villkoren handlade om temporära bullervärden, högre än vad som idag tillåts vid väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur – Kontinentalbanan skulle ju avlastas från trafik när Citytunneln öppnades.

Ärendet har sedan behandlats av mark- och miljödomstolen, och efter Trafikverkets överklagande även Mark- och miljööverdomstolen. Slutligen har ärendet behandlats av Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, som nu alltså givit sitt tillstånd att åter köra persontågstrafik på Kontinentalbanan.