Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Upprustningsarbeten påverkar punktligheten på järnväg i juni

Det intensiva upprustningsarbetet av järnvägen främst från Stockholm mot Malmö och Göteborg för att få en stabilare järnväg på sikt, påverkade punktligheten negativt även i juni.

Punktligheten för persontågen i juni blev 89,4 procent. Jämfört med maj så är punktlighetsresultatet en förbättring med 1,6 procentenheter. Tittar man på juni månad förra året så är punktlighetsresultatet en försämring med 0,1 procentenheter.

Hittills under 2017 – alltså vid halvårsskiftet, så ligger punktlighetsresultatet för persontågen på 90,4 procent. Jämfört med samma period förra året så är det ungefär samma siffror – en liten förbättring med 0,2 procentenheter.

Första kvartalet i år: januari – mars var snittpunktligheten för persontågen relativt hög, 91,8 procent. Medan andra kvartalet, april – juni var snittpunktligheten för persontågen relativt låg, 89,0 procent.

Under juni månad är det, i likhet med april och maj, långdistanstågens punktlighet som påverkats mest av de hastighetsnedsättningar och de upprustningar av infrastrukturen som sker på Södra och Västra stambanan.

Sju mil spår har bytts ut

Det stora spårbytet på Södra stambanan blev klart den 27 juni. Totalt sju mil spår har bytts ut. Arbetet med spårbytet har bedrivits dygnet runt med enkelspårdrift och nedsatt hastighet på det spår som är öppet för trafik. Trafikverkets intention var att trafik skulle kunna gå parallellt med planerade arbeten, men vi kan konstatera att systemet varit alltför sårbart när det gäller andra oförutsedda störningar.

Framöver är planen att i större grad titta på hela stråket, göra riskminimerande åtgärder i tidigt skede samt bygga in större marginaler vid planeringen av trafiken som några viktiga pusselbitar

Underhållsarbetet av spår och kontaktledningar som nu genomförs kommer successivt ge en stabilare trafik allteftersom det blir klart.

Under augusti kommer Trafikverket genomföra ett efterarbete på sträckan då rälsen ska slipas. Detta arbete genomförs nattetid och kommer därför inte att påverka trafiken i någon större omfattning.

Hastighetsnedsättningen vid Björnkulla på Västra stambanan ska upphöra den 12 juli

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som negativt påverkat punktligheten under juni kan här nämnas;

  • Spårbyten på Södra stambanan, på sträckan Alvesta – Hässleholm 1-27 juni.
  • Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö 1-30 juni.
  • Kabelbrand / Elfel Stockholm Central – Stockholm Södra 22 – 23  juni.
  • Spårväxelfel vid Arlöv på Södra stambanan 28 – 29 juni.
  • Banarbeten på Västra stambanan på sträckan Stenstorp – Falköping 12 – 30 juni.
  • Brandlarm / utrymning av Stockholms Central 27 juni.
  • Nedriven kontaktledning vid Älvsjö söder om Stockholm 30 juni.
  • Obehöriga i spåret vid Stockholms södra 12 juni.
  • Nedriven kontaktledning vid Mölnbo på Västra stambanan 7 juni.
  • Gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1 – 30 juni.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade onsdag 7 juni. Av de 2997 persontåg som gick denna dag ankom 2519 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 84,1 procent. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 3 juni. Av de 2037 persontåg som gick denna dag ankom 1956 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,0 procent.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.