Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en självkörande bil med kameror på taket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Självkörande fordon för ett hållbart transportsystem

Det råder ingen tvekan om att automatiseringen kommer att fortsätta och det är viktigt att Trafikverket har en aktiv roll, inte bara att följa utan också för att påverka utvecklingen.

Trafikverket är involverade i många olika initiativ som studerar automation. Drive Me och AutoFreight är två exempel. Syftet är att öka förståelsen för vilken roll självkörande fordon har i ett hållbart transportsystem och hur det påverkar Trafikverkets planering och prognoser. Men vi har också ett uppdrag att vara proaktiva och nytänkande för att styra utvecklingen av transportsystemet i en miljömässigt och socialt hållbar riktning.

 

Fyra framtidsscenarier

KTH har tillsammans med VTI och en expertgrupp med representanter från omkring 20 olika organisationer, där Trafikverket ingår, tagit fram fyra scenarier för situationen i Sverige år 2030 och utvecklingen av självkörande fordon. I  rapporten "Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg" ges framtidsbilder för utvecklingen av självkörande fordon i Sverige 2030 med utblick mot 2050.

Två stora osäkerheter ligger till grund för scenariobeskrivningar:

 • Kommer människor att omfamna delningsekonomin eller inte (konsumtion av tjänster snarare än ägande) och i vilken mån återspeglar det sig i de mobilitetslösningar som slår igenom.
 • Kommer de ambitiösa mål som politik och institutioner har för att förändra samhället också åtföljs av nya lösningar och tänkanden eller fortsätter det mesta att göras inom ramen för dagens strukturer (såväl svenska om internationella).

De fyra scenarierna är i korthet:

 1. Same, same, but different – Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande, men människor har inte anammat nya delade lösningar.
 2. Sharing is the new black – Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande och människor har anammat nya delade lösningar.
 3. Follow the path – Ett business-as-usual-scenario där samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam och människor inte har anammat nya delade lösningar.
 4. What you need is what you get – Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam, men människor har anammat nya delade lösningar.

I scenario 3 och 4, där politiken är långsam, visar framtidsbilderna på en stor risk för att biltrafikträngseln ökar och att landsbygd, småstäder och ytterförorter halkar efter och inte får någon större del av nyttorna med självkörande fordon.

– Rapporten visar på vikten av en proaktiv transport- och samhällsbyggnadspolitik för att styra utvecklingen av självkörande fordon i en miljömässigt och socialt hållbar riktning. Vi behöver ta fram och jobba med olika incitament och vi behöver bidra till att skapa acceptans från trafikanter och resenärer för dessa typer av lösningar. Det är också viktigt att vi har en stark samverkan mellan industri, samhälle och forskare och det har vi bland annat utifrån vår plattform för forskning och innovation (FoI), säger Hamid Zarghampour, projektledare för Drive Me.

Fortsatt arbete

Den framtagna scenariostudien utgör ett underlag i Trafikverkets arbete för att bättre förstå möjliga konsekvenser för utvecklingen av transporter, vilka effekter automatiseringen och digitaliseringen kommer få på trafikflöden, trängsel, val av färdmedel etc. och vilka behov som uppstår när det gäller fysisk och digital infrastruktur.

För att förstå konsekvenserna och effekterna av självkörande fordon på systemnivå behöver också ett antal piloter genomföras i verklig miljö. Därför ska projektet också ge förslag på pilotprojekt till åtgärdsplaneringen 2018-2029.

Analysen av systemeffekter utgår från Trafikverkets leveranskvaliteter:

 • Punktlighet
 • Kapacitet
 • Robusthet
 • Användbarhet
 • Säkerhet
 • Hälsa och miljö

Läs rapporten i sin helhet: Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg