Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Försvarsmakten

Foto: Försvarsmakten

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikpåverkan under Försvarsmaktens övning Aurora 17

Vecka 37–39 genomförs övningen Aurora 17. Framkomligheten på vägar kan påverkas under vissa tider i de områden där övningen genomförs.

Övningen genomförs 11–29 september och ska öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Förutom Försvarsmaktens samtliga stridskrafter deltar ett flertal myndigheter i övningen på olika sätt, bland annat Trafikverket. De största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen, Stockholm, längst ostkusten från Trosa ner till söder om Oskarshamn, på och runt Gotland samt Göteborgsområdet. När militära fordon och trupp förflyttas under övningen kan det påverka framkomligheten på vissa vägar.

Inför övningen har Trafikverket vidtagit olika förberedelser. Bland annat kommer vägarbeten att undvikas under övningsperioden på de vägsträckor som används för militära fordonstransporter, i syfte att minimera trafikpåverkan.

På Försvarsmaktens hemsida för Aurora, under rubriken "Här övar vi" finns en länsvis översikt över vilka områden som omfattas av övningen. På de länsvisa sidorna finns en översiktlig beskrivning av i vilka områden och under vilka tider som större fordonstransporter kommer att ske med trafikpåverkan som följd. På hemsidan för Aurora finns också mer information om övningen och varför och hur den genomförs.

Trafikverket kommer att ha löpande avstämningar med Försvarsmakten för att säkerställa att vi har en gemensam bild av övningens trafikpåverkan. Förutom informationen om trafikpåverkan på Försvarsmaktens hemsida kommer aktuell trafikinformation att finnas här på Trafikverkets webbplats.

  • Välj om möjligt en annan väg
  • Tänk på att din resa kan ta längre tid än beräknat
  • Följ trafikinformationen i Sveriges radio P4 samt på trafikverket.se

Trupptransporter sker även på andra ställen inom Mälardalen och Stockholm den närmaste veckan, men exakta angivelser kan inte ges i förväg. För mer detaljer lyssna på trafikradion och se även Försvarsmaktens hemsida.

Råd och rekommendationer

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:

  • Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.

  • Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

För att se var transporterna sker, se länk nedan.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)