Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tyskland och Sverige samarbetar om elvägar

Ett samarbetsavtal mellan Sverige och Tyskland är undertecknat av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska verka för fossilfria vägbundna godstransporter i Tyskland och Sverige.

Att minska fossilberoendet och den negativa klimatpåverkan för vägbundna godstransporter är en stor utmaning över hela världen. Parisavtalet, där även transportsektorn behandlas, kräver åtgärder i alla delar av det moderna samhället. Ett gemensamt samarbete ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker för elvägar och samtidigt säkerställa förmågan att leverera ERS-teknik (Electric Road Systems) i en kommersiell miljö.

Kan minska utsläppen och öka energieffekten

Elektrifierade godstransporter med hjälp av elvägar har flera fördelar:

  • Minskar såväl energiförbrukningen som utsläpp av koldioxid.
  • Minskar även utsläppen av farliga luftföroreningar och buller.
  • Jämfört med investeringar i helt ny infrastruktur är det relativt billigt eftersom att man använder redan befintliga vägar.
  • Kan vara en ny bransch för fordonsindustrin och är ett område där samarbetet mellan forskning, industri och offentlig förvaltning är aktuell.

Om elen som används kommer från förnyelsebara källor kan detta även leda till en kraftig minskning av växthusgasutsläpp från transportsektorn.

I överenskommelsen som undertecknades i september 2017 står bland annat att det för närvarande finns tre alternativ i forsknings- och testfasen:

  • Luftledning med test på allmänna vägar i Sverige och Tyskland, planeras att vara i drift i slutet av 2018.
  • Teknik med el-skena i vägbanan är planerad att testas på allmänna vägar i Sverige hösten 2017.
  • Induktiva system som fortfarande befinner sig i forskningsstadiet.

Det pågår flera projekt kring ERS i både Tyskland och Sverige, båda länderna har enats om att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från både forskning och tester. Dessutom planeras ett nytt gemensamt forskningsprojekt att starta under hösten 2017 i samarbete mellan tyska och svenska forskningsinstitut.