Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bättre uppföljning av vinterväghållningen på statliga vägar

Trafikverket har förbättrat uppföljningen av snöröjning och halkbekämpning på statliga vägar. Det gör vi för att säkra framkomligheten. Kraven på hur och när entreprenören ska utföra vinterväghållningen är samma som tidigare.

Trafikverket ansvarar för underhållet av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Vi upphandlar entreprenörer som plogar allmänna vägar för att resor och transporter ska fungera. Inga tidskrav eller tekniska krav på arbetet har ändrats, men vi har tagit fram bättre verktyg för att en objektiv uppföljning. Vi ska använda statens pengar på rätt sätt. Den förbättrade uppföljningen av vinterväghållningen införs i samband med upphandlingen av nya kontrakt.

– Möjligheten för entreprenörer att arbeta för flera väghållare är oförändrat. Vi har inget emot att entreprenörer tar andra uppdrag, så länge kraven i våra kontrakt uppfylls, säger Ulrika Honauer, Trafikverket.

 

Enskilda vägar är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för tillgängligheten i hela landet. Väghållarna för enskilda vägar, till exempel vägföreningar, ansvarar själva för att handla upp snöröjning. Trafikverket ger årliga bidrag och rådgivning vid upphandling. Statsbidraget för underhåll av enskilda vägar omfattar 1,1 miljard per år, varav 500 miljoner till åtgärder för vinterväghållning.

Faktaruta

Det statliga vägnätet delas in i olika klasser, framförallt utifrån mängden trafik. Det är noga specificerat när de olika vägtyperna ska åtgärdas och hur lång tid det får ta att ploga vägarna. Mellan den 1 oktober och 30 april kräver Trafikverket att entreprenörernas vinterorganisation ska fungera fullt ut.