Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Besiktningar ger oss koll på anläggningen

Varje år gör Trafikverket närmare en miljon besiktningar av järnvägen. Besiktningarna ger oss koll på åtgärder för att säkra, rusta upp och modernisera anläggningen. Med den ökade finansieringen reparerar vi en sliten anläggning i allt snabbare takt.

Trafikverket utför närmare en miljon besiktningar av järnvägen varje år. Vi besiktigar hela anläggningen en gång per år, med undantag för de allra mest lågtrafikerade banorna. Hårt trafikerade stråk besiktigas oftare än andra, vissa sträckor sex gånger per år.

Vår samlade kunskap är stor om anläggningens tillstånd och de behov som finns. Vi konstaterar att anläggningen redan nu blir allt bättre. Det syns både i antalet besiktningsanmärkningar som minskar samt att punktligheten ökar. Detta trots att trafiken samtidigt ökar.

Under 2016 och 2017 har det hittills genomförts 1 801 164 besiktningar som resulterat i totalt 204 214 anmärkningar. Av dessa anmärkningar finns 33 655 mindre allvarliga anmärkningar kvar i systemet. Alla allvarliga anmärkningar för 2016 är åtgärdade. Syftet med att göra besiktningarna är att skaffa oss nödvändig koll på anläggningen, för att vi ska kunna åtgärda de brister vi upptäcker.

Varför besiktigar vi järnvägen?

Vi besiktigar järnvägen för att kontrollera att järnvägen är säker, så att ett allvarligt fel inte ska uppstå. Anmärkningar kan bedömas som allvarliga, och måste då åtgärdas för att garantera trafiksäkerheten. De anmärkningarna prioriteras och åtgärdas omgående. Kan vi inte åtgärda en allvarlig anmärkning omgående så vidtar vi andra åtgärder för att eliminera risken. Det kan till exempel vara att vi sänker hastigheten på den aktuella sträckan, tills vi kan åtgärda anmärkningen.

Vi besiktigar också järnvägen för att bedöma vilka åtgärder vi har behov av att göra på sikt på järnvägen. Anmärkningar kan bedömas som mindre allvarliga och kan då åtgärdas senare. Man kan jämföra med bilbesiktningen, där en bil kan få en allvarlig anmärkning och krav på efterkontroll, vilket kan jämföras med våra allvarliga anmärkningar. Mindre allvarliga fel på bilen, som inte påverkar trafiksäkerheten, blir också en anmärkning men kan åtgärdas senare. På samma sätt jobbar vi med vårt besiktningssystem.

Vi har sedan tidigare påbörjat ett arbete hur vi ska utveckla systemen för att säkerställa att uppföljningen på alla anmärkningar blir bättre. För att få ett övergripande systemstöd kommer ett nytt system som heter GUS – gemensamt underhållssystem. Det tar dock ett par år innan det är klart och ger rätt stöd.

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut

Riksdagen har beslutat att den finansiella ramen för den kommande nationella planen för transportsystemet ska uppgå till totalt 622,5 mdkr för tolvårsperioden, vilket är 100 mdkr mer än för befintlig planperiod. Med ökade medel kommer vi att kunna göra rejäla insatser så att järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

En långsam reinvesteringstakt har tidigare framtvingat hastighetsnedsättningar för att säkerställa säkerhet och viss funktion. Statistiken visar att dessa hastighetsnedsättningar, som kan vara en följd av en besiktningsanmärkning, kommer att minska stadigt de kommande åren i takt med de åtgärder vi genomför. Under de kommande åren sker inte minst spår- och rälsbyten på Västra och Södra stambanan.