Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomförandeplan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det här gör Trafikverket fram till 2023

Trafikverkets genomförandeplan för åren 2018–2023 är nu färdig. Planen ger en sammanfattande översikt av Trafikverkets åtgärder och är ett levande dokument som kommer att uppdateras redan under hösten.

En första version av Trafikverkets genomförandeplan har nu publicerats. Planen visar de åtgärder som Trafikverket planerar att genomföra under 2018–2023 för att underhålla och utveckla transportsystemet och kommer att uppdateras löpande.
Grunden till planen är nu gällande Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional infrastruktur.

Transparens och delaktighet

Genomförandeplanen visar de åtgärder som har störst konsekvenser för transportsystemet. Det gäller både konsekvenser under och efter byggtid.
För Trafikverket är det viktigt att externa intressenter ska få kännedom om kommande åtgärder för att kunna använda det som underlag för sin egen planering. Externa intressenter har också möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av planen och får lämna synpunkter på denna version av planen.

Ett levande dokument

Den första versionen av genomförandeplanen kommer att uppdateras under hösten 2017 för att fastställas under december. Uppdateringen sker utifrån den förbättrade kunskap om åtgärder och tillgängliga medel som kommer att finnas tillgänglig under hösten. Vid uppdateringen beaktas också de synpunkter som kommer in till Trafikverket på denna version av planen.
Den fastställda planen kommer att ligga till grund för Trafikverkets fortsatta planering av åtgärder den kommande sexårsperioden.

Utgår från långsiktiga planer

Denna version utgår från gällande långsiktiga planer för åren 2014 – 2025 och innehållet kommer att revideras när nya långsiktiga planer för åren 2018-2029 har fastställts. Det är därför inte relevant med synpunkter på enskilda åtgärder, däremot tar vi gärna emot synpunkter på struktur, vilka områden som tas upp, detaljeringsgrad i beskrivningarna med mera.

Om du vill lämna synpunkter på planen, så kan du göra det via formuläret under kontakta oss ovan på denna sida.

Planen innehåller även en redovisning av Trafikverkets behov av forskning och innovation för perioden 2018-2020 i bilaga.