Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öresundsbron.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Innovativ tävling visar vägen mot nollutsläpp

Trafikverket är medarrangör till en unik innovationstävling, som går ut på att bygga en fiktiv Öresundsförbindelse utan utsläpp av växthusgaser. Satsningen inleddes med ett internat i Malmö den 10 till 11 oktober.

Ett antal myndigheter har tillsammans med InfraSweden2030 format två lag med blandade representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut. Totalt är 28 aktörer involverade i projektet.

Frågan som lagen ska besvara är: Hur skulle en bro som Öresundsbron kunna byggas år 2045, men utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner?

– Vi arbetar redan aktivt med klimatfrågan i olika konstruktioner och nappade direkt när vi fick frågan om att medverka, säger Åsa Lindgren, som är Trafikverkets representant i tävlingsledningen och arbetar med hållbarhetsutveckling inom verksamhetsområde Investering.

Inte nödvändigtvis byggprojekt

De tävlande är inte styrda till just en bro, men tävlingsbidragen ska gå att jämföra med dagens lösning och ska kunna genomföras till 2030, för att nå nollutsläpp före 2045.

– Några fortsätter troligen med en optimalt utformad bro. Andra kanske tittar på hur man kan göra betongen på ett annat sätt, hur man kan kombinera trafiken på bron med energiutvinning, eller något annat – kanske inte ens en bro, utan en annan transportlösning, förklarar Åsa Lindgren.

Tävlingen pågår under ett år och vinnaren utses försommaren 2018. Ungefär varannan månad fram till dess ordnas olika internat med föreläsningar, studiebesök och workshops. Förutom i Malmö kommer man att träffas i Göteborg, Kiruna och Stockholm.

Första gången i Sverige

Det är första gången tävlingskonceptet genomförs i Sverige, men det har tidigare använts i den europeiska pappersindustrin. Tanken är att ta det vidare även till andra branscher; husbyggnad, fordonsindustri med mera.

Bakgrunden till satsningen är riksdagens beslut om att Sverige ska ha netto noll* utsläpp av växthusgaser inom trettio år. Även Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål är viktiga ledstjärnor, där det sistnämnda tar upp behovet av samarbete för att nå målen.

Det första internatet fokuserade på innovationsprocesser. Under kommande träffar kommer lagen att få mer tid att jobba med sina lösningar.

– Många spännande tankar kom upp, säger Åsa Lindgren. Ska vi till exempel bygga konstruktioner som är isärtagbara och kan återanvändas?


*Netto noll innebär att summan av utsläpp och upptag av växthusgaser ska vara noll. Upptag kan bland annat göras genom koldioxidlagring med flera åtgärder.


Vilka medverkar?

Naturvårdsverket koordinerar initiativet tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Boverket och Tillväxtanalys. Flera regeringsdepartement är också med och backar upp.

Ett strategiskt innovationsprogram, InfraSweden2030, samordnar tävlingsdeltagarna. Dessa är:

 • Sveriges Byggindustrier
 • Gabrielii Development
 • ELU Konsult AB
 • Skanska
 • Peab Asfalt
 • Swerock
 • Tyréns
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Swerea MEFOS
 • Sandvik Materials Technology
 • Cementa
 • CBI Betonginstitutet
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • NCC
 • Sweco
 • WSP
 • EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • SBI Stålbyggnadsinstitutet
 • Chalmers Tekniska Högskola

Deltagarna är fördelade på två lag med så jämn spridning som möjligt av företag, forskare, yngre och äldre representanter med mera. En del företag/organisationer har med flera personer, och då har dessa fördelat sig i vardera lagen. Se gärna Naturvårdsverkets samlingssida (länk nedan) för uppdateringar från internaten.