Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

90,2 procents punktlighet för tågtrafiken i september

Punktligheten för persontågen i september ligger ungefär som året i övrigt 90,2 procent. Resultatet för hela förra året var 90,1 procent.

Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet en försämring med 0,7 procentenheter. Jämfört med punktlighetsresultatet för hela föregående år 2016, som var 90,1 procent, så är punktlighetsresultatet för september något högre, 0,1 procentenheter. Jämfört med punktlighetsresultatet för hela år 2017 hittills (januari–september), som är 90,6 procent, så är septembers punktlighetsresultat något lägre, 0,4 procentenheter.

Under september hade kortdistanstågen något lägre punktlighet jämfört med föregående månad, 1,0 procentenheter. Nedgången kan delvis förklaras med att det under månaden varit relativt sett fler kortdistanståg som försenats på grund av de utökade gränskontrollerna av resenärer som sker vid Hyllie station. För medeldistanstågen så blev punktligheten i september 0,4 procentenheter lägre än föregående månad, medans långdistanstågens punktlighetsresultat i september blev 0,2 procentenheter högre än föregående månad.

Obehöriga i spår påverkar punktligheten

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade måndag 18 september. Av de 3036 persontåg som gick denna dag ankom 2627 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 86,5 procent. Av enskilda händelser denna dag som påverkade trafiken och punktligheten negativt kan här nämnas ett tågstopp på eftermiddagen förbi Katrineholm på grund av obehöriga i spåret, ett ställverksfel i Älvsjö samt ett banarbete vid Flemingsberg som inte avslutades i tid.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 30 september. Av de 1952 persontåg som gick denna dag ankom 1 877 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,2 procent.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som negativt påverkat punktligheten under månaden kan här nämnas;

 

  • Kontaktledningsupprustning på Västra Stambanan på sträckan Moholm – Falköping 1-24 september.
  • Hastighetsnedsättning på sträckan Virsbo – Brattheden i Västmanland 1-26 september.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 september.
  • Kontaktledningsupprustning på Södra Stambanan på sträckan Hässleholm – Lund 1-30 september.
  • Banarbeten/enkelspårsdrift på Västra Stambanan på sträckan Alingsås – Algutsgården 2-30 september.
  • Banarbeten/växelbyte vid Flemingsberg 15-19 september.
  • Obehöriga i spåret / personpåkörning vid Älvsjö 20 september.
  • Kontaktledningsfel  vid Gävle Central 7 september.
  • Lokskada/spänningslös kontaktledning vid Upplands Väsby 9 september.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.