Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Mostphotos, Viktor

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillsammans ska vi utveckla järnvägens kommunikation

Järnvägen utvecklas ständigt för att bli robustare, modernare och anpassad till de möjligheter som finns i dagens samhälle. TAF och TAP är ett av många projekt som ska bidra till just detta.

TAF och TAP är ett europeiskt arbetssätt med för att harmonisera processer och standardisera informationsutbyte på järnvägen. Syftet är att det ska vara enklare att köra järnväg både inom och utanför landsgränser.

Innebörd för enskild avtalskund, entreprenör, trafikhuvudman eller operatör

TAF och TAP är regler för det att kommunicera enhetligt, kunna planera, följa och följa upp gods- och persontrafik i Europa. Med arbetssätt enligt TAF och TAP kan järnvägstrafik hanteras på liknande sätt som gjorts sedan länge inom flygtrafik, både inom och utanför landets gränser.

TAF och TAP är två förordningar (och därmed del av svensk lag) från EU och ska vara införda i Sverige den 1 januari 2021.

TAF och TAP-dagen

I slutet av september arrangerade Transporstyrelsen en TAF- och TAP-dag där ett 50-tal tågoperatörer deltog. Representanter från European Rail Agency (ERA) informerade om hur arbetet inom Europa genomförs och vilka regelverk som finns att förhålla sig till samt vilket stöd som finns att tillgå.

Från SJ och Green Cargo berättade Camilla Odenteg och Tommy Ransmark om hur de arbetar för att implementera TAF och TAP i sina processer och hur det påverkar organisationernas arbetssätt. De menade att det har fördelar vid planering samt möjliggör för bättre uppföljning av produktionen. Fortsättningsvis att det även genererar kundnytta.

– Detta är en utmaning för oss alla, säger Trafikverkets projektledare Mats Lindqvist. Det är ett genomgripande arbete som påverkar stora delar av organisationernas arbetssätt och processer. Det kommer att uppgradera järnvägens arbetssätt och anpassa det för att möta morgondagens möjligheter. Eftersom det här är ett arbete som ställer krav på i princip alla aktörer i branschen är det nödvändigt att vi inom järnväg stöttar varandra och inför tillsammans!

Inom Trafikverket påverkas främst verksamheterna kapacitetsplanering, trafikledning, trafikinformation och anläggningsbeskrivning av TAF- och TAP-förordningarnas krav. Ett tätt samarbete behövs därför med bland annat projekten MPK, NTL och Anda.

Fakta:

TAF/Tsi –Telematic Application for Freight: är ett standardiserat informationsutbyte för godstrafik på järnväg.

TAP/Tsi – Telematic Applications for Passengers services: är ett standardiserat informationsutbyte för persontrafik på järnväg.

Transportstyrelsen är Sveriges nationella kontaktpunkt för utvecklingen av TAF och TAP i Sverige. ERA är EU:s övervakande organisation som följer att arbetet införs. Det är en förutsättning för att kunna bedriva järnvägstrafik från den 1 januari 2021. Trafikverket stöttar arbetet med branschen för att det ska kunna vara infört i till dess.