Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår max en timme för påbörjad evakuering

Evakuering av resenärer vid tågstopp ska påbörjas inom en respektive två timmar. De nya maxtiderna kräver en gemensam arbetsprocess inom branschen. Det arbetet kommer Trafikverket att leda.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa snabbare röjning och evakuering vid störningar i tågtrafiken.

Max en timme för evakuering i storstad

- I storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö föreslår vi att det får ta max en timme att påbörja evakuering av tågresenärer när det blir stopp i tågtrafiken. På stambanor och lokalbanor i övriga delar av landet är förslaget att det får ta max två timmar. När evakuering är klar och resenärerna är i säkerhet påbörjas röjning av platsen vilket innebär att tåget forslas bort, säger Johan Hedman, utredningsledare och avdelningschef på Trafikledning.

Tydligare branschgemensam arbetsprocess

För att evakueringstiderna ska kunna bli kortare när det blir stopp i tågtrafiken krävs en tydligare branschgemensam arbetsprocess.Trafikverket tar en ledarroll i det arbetet. Inställelsestiderna, den tid det tar för felavhjälpningspersonal att komma till platsen när det blir störningar, behöver att kortas. Det behövs även strategiskt placerade hjälplok på 15 platser i landet som kan forsla bort vagnar och lok när det blir stopp i trafiken.

Förslagen väntas ge snabbare hantering och evakuering

Resultatet av förslagen väntas leda till kortare evakueringstider för resenärer samt snabbare och mer förutsägbar hantering vid tågstopp. Det kommer också att gå fortare att röja bort både resande- och godståg från spåren vid störningar. Sammantaget leder det till att de samhällsekonomiska följderna av stopp i tågtrafiken blir mindre eftersom spåren kan öppnas för trafik snabbare.

Kostnaden för att genomföra åtgärderna uppskattas till cirka 110 miljoner kronor per år.

Läs mer om Trafikverkets förslag på evakuering och röjning vid tågstopp (pdf, öppnas i nytt fönster).

Fakta

Evakuering: När tågresenärer måste lämna tåget vid stopp på en annan plats än vid en plattform.

Röjning: Åtgärder som röjer bort hinder för att spåren ska kunna trafikeras efter en störning.

Bärgning: Järnvägsföretagets vagnar och lok forslas bort från spåren när röjningen är klar.