Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket ska testa geostaket i urbana miljöer

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra test - och demonstrationsprojekt med geostaket i urbana miljöer.

I uppdraget ingår också att utveckla relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram så att geostaket inkluderas.

- För att få en kvalitetssäkrad, trygg och säker stad behöver vi en smart kombination av ny teknik, infrastruktur och fysisk utformning. För att nå dit kommer vi att ta fram en rad verktyg och en handslingplan för lösningar som testas i verklig miljö. Det långsiktiga målet ska vara lösningar som är internationellt gångbara, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Effektivare och grönare transporter

Geostaket, även kallat geofencing, kan styra så att enbart behöriga fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, till exempel genom geostaket, kan transporter effektiviseras, hastigheter begränsas, växthusgasutsläppen och trafikbuller minska, utomhusluften förbättras och trafiksäkerheten öka.

Trafikverket ska leda arbetet med geostaket som görs i samverkan med Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB.

Uppdraget ska slutredovisas till Näringsdepartementet i Trafikverkets årsredovisning för 2018.